2022.03.08-án módosultak az oldal általános szerződési feltételei, az új ÁSZF-et itt éred el. Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk

Rendben
Mentett ajánlatok
Saját fiókom
A Bónusz Brigád használatához javasoljuk, hogy jelentkezz be.
MindenTermék és élelmiszerÉlményUtazásÉtteremEgészségSzépségTanfolyamKultúraPraktikus Ajándék

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

 

A) A Skoopy Kft. (1065 Budapest, Révay köz 4., Cg. 01-09-933339 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (”Skoopy”), mint a www.bonuszbrigad.hu domainen elérhető, „Bónuszbrigád” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (”Infotv.”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (”Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy ”GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”) és az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

B) Skoopy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az adatkezelőnek minősül az, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

C) Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalt látogatja, a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, terméket vásárol, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le (”Igénybe Vevő”).

D) Szolgáltatásnak minősül a Skoopy Kft. által üzemeltett www.bonuszbrigad.hu weboldalon biztosított minden szolgáltatás, mely a weboldalon elérhető (”Szolgáltatás”).

E) A Skoopyval szerződött és együttműködő üzleti felek a Skoopy partnerei (”Partner”).

F) A Skoopy ezúton tájékoztatja Igénybe Vevőit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési, technikai és védelmi intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

G) Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

H) Jelen adatkezelési tájékoztatóra vonatkozóan a Skoopy ÁSZF-je is tartalmazhat releváns rendelkezéseket. Az ÁSZF https://www.bonuszbrigad.hu/aszf linken érhető el.

I) Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérése, kérdése merülne fel, úgy kérjük, vegye fel a Skoopyval a kapcsolatot a help@bonuszbrigad.hu vagy dpo@bonuszbrigad.hu e-mail címen. A Skoopy készséggel áll rendelkezésére.

 

1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

 

A Skoopy Kft. adatvédelmi tisztviselője ezen az e-mail címen érhető el: dpo@bonuszbrigad.hu.

 

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

 

Az Adatkezelő: Skoopy Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Révay köz 4.
Cégjegyzék szám: 01-09-933339 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
Adószám: 12414682-2-42
E-mail elérhetőség: help@bonuszbrigad.hu
Telefon: +36 1 780 7360
Az adatkezelés nyilvántartási számai:
Hírlevél feliratkozók gyűjtése: NAIH 03303-0002
Regisztrált felhasználók gyűjtése: NAIH 03303-0001


3. ADATFELDOLGOZÓK

 

3.1. A Skoopy Kft. tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag a Skoopyval kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint.
 

- Excite Hungary Kft. (1088 Budapest, Vas utca 15/A 1. em. 24., Cg.: 01-09-204644 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 25183243-2-42) az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai szolgáltatásokat biztosít.
 

- VCC Live Hungary Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14., Cg.: 01-09-735941, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 13452696-2-43) a híváskezelő szoftver fejlesztője és üzemeltetője. Minden ügyfélszolgálati telefonhívás esetében a telefonszám és a beszélgetés rögzítésre kerül.
 

- Zendesk Inc. (https://www.zendesk.com/) integrált chat szolgáltatást végez, melynek során minden, a Weboldalra látogató Igénybe Vevő böngészési útvonalát, IP címét rögzíti. Amennyiben az Igénybe Vevő chat beszélgetést is indít, úgy lehetősége van megadni nevét és e-mail címét, melyek ez esetben szintén rögzítésre kerülnek.
 

- JÓPONT Kft. (1021 Budapest, Kuruclesi út 37/b.) az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi.
 

3.2. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.
 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ELVEI

4.1. A Skoopy Kft. a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elvének megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján végzi.


4.2. A személyes adatokat az adatkezelő az érintett Igénybe Vevők hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja fel és kezeli.

4.3. A személyes adatokat a Skoopy Kft. kizárólag a jelen tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően, a szükséges mértékben kezeli.

4.4. A Skoopy Kft. tájékoztatja az Igénybe Vevőket, hogy az általuk megadott személyes adatok pontosságáért az azt megadó személy tartozik felelősséggel. A Skoopy Kft. felhívja az Igénybe Vevők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.5. A Skoopy Kft. az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott eseteken túl, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Partnereken kívül harmadik félnek nem adja át.

4.6. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben kezelhető, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

4.7. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Ennek keretében a Skoopy Kft. az adathordozó szervereinek magas szintű biztonságáról folyamatosan gondoskodik. A szerverekhez történő fizikai hozzáférés kizárólag szigorú engedélyezési eljáráson keresztül lehetséges. A Skoopy webalkalmazásai szintén az iparágban általánosan elfogadott, biztonságos alkalmazás szerveren kerülnek futtatásra. Támadás esetén az elsődleges cél az adatbiztonság megőrzése, mivel a végfelhasználók által használt rendszerek 100%-ban redundánsak adat és szolgáltatás szinten is, incidens esetén azonnal megszüntetésre kerülnek az érintett szerverek elérését, amíg a kivizsgálás tart.

5. A KEZELT ADATOK

5.1. Ha az Igénybe Vevő a Weboldal felületét látogatja, a Skoopy rendszere automatikusan rögzíti az Igénybe Vevő IP címét.


5.2. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz legalább e-mail cím megadása szükséges.

5.3. A regisztrációhoz felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím megadása kötelező. Szabadon választható, hogy a regisztráló megadja-e nemét, telefonszámát, születési idejét és lakóhelyének irányítószámát. A Skoopy valamennyi regisztrált Igénybe Vevő számára fiókot vezet a Bónusz Brigád egyenlegéről, amelyen nyilvántartja azon összegeket, amelyeket bizonyos esetekben az Igénybe Vevő számláján jóváír (Virtuális Kredit).

5.4. Amennyiben az Igénybe Vevő saját döntése alapján a Facebook fiókját összekapcsolja a Weboldallal, akkor a Skoopy a fentieken túl az Igénybe Vevő következő személyes adatait kezelheti: facebook profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal URL.

5.5. Ha az Igénybe Vevő a Weboldalon terméket vagy szolgáltatást vásárol, úgy a Skoopy a szerződési kötelezettségek teljesítése érdekében az Igénybe Vevő az alábbi adatokat is kezeli: vásárlás időpontja, vásárolt bónusz darabszáma, bónuszkód, bónusz vételára, automatikusan generált azonosítószám. Amennyiben az Igénybe Vevő ajándékba kívánja adni a vásárolt szolgáltatást, úgy a megajándékozott neve is adatkezelés alá esik.

5.6. Az Igénybe Vevő kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a cookie-k alkalmazásával a Skoopy az Igénybe Vevő személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli.

5.7. Abban az esetben, ha az Igénybe Vevő a megvásárolt termék kiszállítását kéri, úgy a kiszállítás pontos elvégzése, valamint a számlázás érdekében a Skoopy az Igénybe Vevő által megadott személyes adatokat is kezeli: név, irányítószám, helységnév, utca, házszám, számlázási név, számlázási cím, vételár, termék megnevezése.

5.8. Utazási és egyéb, nem termékvásárlásra irányuló szolgáltatások vásárlása esetén a szolgáltatás tényleges igénybevételének előfeltétele lehet egyéb személyes adatok megadása is, melyet Partner kizárólag a szolgáltatások teljesítése érdekében kérhet el Igénybe Vevőtől. Ezen adatok kezelésére a Partner adatvédelmi irányelveinek megfelelően kerül sor.

6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Skoopy által gyűjtött személyes adatok az alábbi célokból és módokon használhatóak fel:


6.1. Felhasználói fiók létrehozása

Adatkezelés célja: a Weboldalon történő regisztrációval a Skoopy felhasználói fiókot vezet az Igénybe Vevők számára a Bónusz Brigád egyenlegéről, amelyen nyilvántartja azon összegeket, amelyeket bizonyos esetekben az Igénybe Vevő számláján jóváír (Virtuális Kredit). Az Igénybe Vevő által megadott adatokat a Skoopy felhasználhatja a fiók kezeléséhez, ami Igénybe Vevő részére számos kényelmi funkciót biztosít (pl. korábbi vásárlásoknak megfelelő törzsvásárlói fokozat).

A kezelt személyes adatok: 

- felhasználónév, név, e-mail cím (a regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok);
- nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám (az Igénybe Vevő által szabadon választhatóan megadott adatok);
- vásárlás időpontja, vásárolt bónusz darabszáma, bónuszkód, bónusz vételára, automatikusan generált azonosítószám.

Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, a regisztráció törléséig.

6.2. A Szolgáltatás teljesítése és számlázás


Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő által megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások nyújtásához, a szerződés megkötéséhez, az esetleges módosításához és megszüntetéséhez, és a szerződésből származó díjak számlázásához szükség van az Igénybe Vevő személyes adatainak kezelésére. Az adatkezelés során a megvásárolt termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító száma, vagy az azonosító egy része továbbításra került a szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő Partner részére kizárólag a szerződés teljesítése érdekében.

A kezelt személyes adatok:

- név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím (a szerződéskötés előfeltétele, megadása kötelező);
- vásárlás időpontja, vásárolt bónusz darabszáma, bónuszkód, bónusz vételára, automatikusan generált azonosítószám;
- az Igénybe Vevő által szabadon választhatóan megadott adatok: nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám.


Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, számlázási adatokat a számla kiállításától számított 8 évig.

6.3. Azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés

 

Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, valamint az Igénybe Vevő és Skoopy, vagy az Igénybe Vevő és a Skoopy partneri között felmerülő kérdések, viták megoldása (igény-, és jogérvényesítés), visszaélések elkerülése.
 

A kezelt személyes adatok: megvásárolt termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító száma, vagy az azonosító egy része.
 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés és a kapcsolattartás vonatkozásában a szerződés teljesítése, ezen túlmenően az adatkezelés a Skoopy és a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 

Adatkezelés időtartama: a felhasználói fiók és regisztráció Igénybe Vevő által történő törlésétől számított 1 évig.
 

Jogos érdek bemutatása: Skoopy a fent megjelölt egyes adatokat a felhasználói fiók és regisztráció Igénybe Vevő által történő törlésétől számított 1 évig még kezeli azért, mert ez az időszak szükséges a Partnerekkel kötött szerződések elszámolásához, valamint az esetleges visszaélés-gyanús tranzakciók kivizsgálásához, valamint az ezzel kapcsolatos igény- és jogérvényesítéshez. Ezen elszámolási és visszaélés megelőzési és kivizsgálási, valamit igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés nem érinti az egyéb személyhez fűződő és más alapvető jogok gyakorlását, viszont a Skoopy és együttműködő szerződéses partnereink jogszabályon alapuló visszaélés, csalás megelőzési kötelezettségei és igényérvényesítése miatt szükséges.
 

6.4. Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés


Adatkezelés célja: a megvásárolt termék kiszállításának pontos levégzése.

A kezelt személyes adatok: név, irányítószám, helységnév, utca, házszám, vételár, termék megnevezése

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, azaz a kiszállítás elvégzésig.

 

6.5. Marketing célú adatkezelés

 

Adatkezelés célja:

- Igénybe Vevőnek nyújtott tájékoztatás a Bónusz Brigád fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Skoopy hivatalos értesítéseiről;
- az Igénybe Vevő érdeklődési körének, személyes preferenciáinak megfelelő, személyre szabott ajánlatok eljuttatása;
- Skoopyval szerződött Partnerek részére történő adattovábbítás annak érdekében, hogy a Partnerek közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal keressék meg Igénybe Vevőt (ideértve a hírlevél küldését is).

 

A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a levél végén található linken keresztül vagy a személyes profil, „E-mailek és értesítések” menüpont alatt.

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, érdeklődési kör, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

6.6. Statisztikai célú adatkezelés

 

Adatkezelés célja: látogatói statisztikák készítése saját, belső célra.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, érdeklődési kör, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: Igénybe Vevő hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, 1 (egy) év után csupán aggregát formában történik a tárolás.

 

6.7. Profilalkotás

 

Adatkezelés célja: A Skoopy a személyes adatok automatizált kezelése során a személyes adatokat az Igénybe Vevőkhöz fűződő, bizonyos személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére is használja (profilalkotás), annak érdekében, hogy Igénybe Vevő személyre szóló kedvezményekhez jusson. Ennek során az Igénybe Vevőre nézve joghatással járó vagy jelentős mértékben érintő automatizált döntéshozatalt alkalmazhat. Igénybe Vevő jogosult emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

 

Az adatkezelés során a Skoopy jogosult az Igénybe Vevők személyes adatainak alapján az Igénybe Vevőket automatizált módon különböző kategóriákba sorolni, és az így kialakított kategóriák vonatkozásában eltérő (automatizált) döntést hozni arról, hogy részükre milyen ajánlatokat, kedvezményeket és egyéb szolgáltatásokat kívánnak biztosítani.

 

A kezelt személyes adatok: vásárlási szokások, érdeklődési kör, személyes preferenciák, tartózkodási hely, név, e-mail cím, nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, érdeklődési kör, IP cím.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

6.8. Kényelmi díjas szolgáltatások

 

Adatkezelés célja: a kényelmi díjas szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá az Igénybe Vevő, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése (az előadással kapcsolatos technikai értesítések, így pl. előadás változásai, elmaradása, időpontváltozás, stb.), a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, beléptetési adatok átadása a rendezvény szervezőjének, a szerződés teljesítése

Kezelt személyes adatok: vezeték és keresztnév, telefonszám (opcionális, ha a vásárló az értesítések fogadásához megadja), e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, vevőkód

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig

 

6.9. Egyéb adatkezelés

 

Adatkezelés célja: a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt, mely esetben a Skoopynak teljesítenie kell a megkeresésben foglaltakat.

 

Kezelt személyes adatok: Igénybe Vevő által megadott, vagy rá vonatkozó bármely személyes adat.

 

A Skoopy Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az adatkezelés jogalapja: Skoopyra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

 

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig.

 

7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

7.1. A Szolgáltatás és esetlegesen a kiszállítás megfelelő elvégzése során a személyes adatok kezelése a szerződés és szolgáltatás teljesítése miatt szükséges.

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja egyéb esetekben az Igénybe Vevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy a Weboldal használata során az általa megadott, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást Igénybe Vevő e-mail címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával ad meg Skoopy számára. Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, melyre online van lehetőség a help@bonuszbrigad.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

7.3. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az Igénybe Vevőket.

 

7.4. A Skoopy az Igénybe Vevő által a Weboldalra történő belépéskor az Igénybe Vevő IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

 

7.5. Az adatkezelő és partnerei az Igénybe Vevő által közölt személyes adatokat azon a jogalapon kezelik, hogy azok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek, valamint a Skoopy Kft. és/vagy a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

7.6. A jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül végezhető. Skoopy tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben az adatfeldolgozók köre változik, úgy a Skoopy a mindenkori adatfeldolgozók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. Az adatfeldolgozók körének megváltozásáról a Skoopy jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Igénybe Vevővel.

 

7.7. A Skoopy Kft. tájékoztatja Igénybe Vevőket, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt. A Skoopy Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

7.8. A Skoopy Kft. szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során általa az Igénybe Vevőkről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Igénybe Vevő által a weboldalra feltöltött, megosztott tartalomért minden felelősség az Igénybe Vevőt terheli.

 

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

8.1. Az Igénybe Vevő által megadott adatokat Skoopy addig őrzi, amíg azok törlését vagy a hozzájárulási nyilatkozat visszavonását Igénybe Vevő nem kéri. A látogatottsági statisztikákat Skoopy 1 (egy) év után csupán aggregát formában tárolja. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Igénybe Vevők azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

8.2. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását jogszabályok teszik kötelezővé, melyek jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra. A jogi, törvényes vagy szerződéses tárolási kötelezettség alapján tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

 

8.3. A rögzített telefonbeszélgetések 3 hónapig kerülnek tárolásra.

 

8.4. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rögzítéstől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

9. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

 

9.1. Az adatokhoz Skoopy azon munkatársai hozzáférhetnek hozzá, akik az Igénybe Vevőnek adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.

 

9.2. A személyes adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, az ott megjelölt adatkezelési cél érdekében.

 

9.3. Külső szolgáltatók

A Skoopy Kft. szolgáltatásainak és működésének folyamatos fejlesztése érdekében időről-időre harmadik személyek (”Külső szolgáltatók”) szolgáltatásait veszi igénybe, akikkel a Skoopy Kft. együttműködik.

 

A külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Skoopy tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben a külső szolgáltatók köre változik, úgy a Skoopy a mindenkori külső szolgáltatók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. A külső szolgáltatók körének megváltozásáról a Skoopy jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Igénybe Vevővel.

 

A külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre a Skoopy által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek a Skoopy részére.

 

a) Skoopy partnerei – a szolgáltatás teljesítése érdekében - az Igénybe Vevők által megvásárolt bónuszok, termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító számát, vagy az azonosító egy részét kapják meg, kizárólag az Igénybe Vevő beazonosítása és a visszaélések elkerülése végett.

 

b) A Skoopy Kft. terméket forgalmazó partnerei számára a számlázás teljesítése érdekében minden esetben továbbításra kerül a megrendelés leadásához tartozó számlázási név, számlázási cím (irányítószám, helység, utca, házszám).

 

c) Amennyiben Igénybe Vevő valamely termék kedvezményes megvásárlására feljogosító bónuszt vásárol és a termék házhozszállítását vagy az un. Pick Pack Pontokon, GLS csomagponton történő elhelyezését kéri, úgy a házhozszállítást végző társaság is hozzájut a házhozszállítás teljesítéséhez szükséges adatokhoz (név, irányítószám, helységnév, utca, házszám, vételár, termék megnevezése):

 

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2., Cg.: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44); adatvédelmi szabályzat: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

- Sprinter Futárszolgálat Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39., Cg.: 01-09-660447, adószám: 12263840-2-43); adatkezelési tájékoztató: http://www.sprinter.hu/wp-content/uploads/2018/05/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf

 

d) A Skoopy egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal is együtt működhet. Ebben az esetben olyan személyes adatok, mint az IP-cím, felhasználónév, e-mail cím, átadásra kerülnek a külső szolgáltató részére. E Külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. A Skoopy-val együttműködő regisztrációt, belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:

 

- Facebook Inc.: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. (https://www.facebook.com/policies/cookies),

A Facebook-képpont segítségével a Weboldalon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és a Skoopy részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. Ez teszi lehetővé, hogy a közösségi háló az Igénybe Vevő felhasználói szokásait feltérképezze, részükre személyre szabott ajánlatok, hirdetések megjelenítésére kerülhet sor a Facebook felületén.

 

- Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (https://policies.google.com)

A Skoopy a Google Inc. (”Google”) által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást is igénybe veszi. A Google Analytics sütiket használ. A sütik segítségével a Google lerövidíti az Igénybe Vevő IP-címét, mely továbbításra kerül a Google USA-ban található szervereire. Az így létrehozott információk ott kerülnek tárolásra, tárolás időtartama 50 hónap. A Google a weboldal üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli az Igénybe Vevő weboldalhasználatát, és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője számára. Az Igénybe Vevő böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival.

 

A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Igénybe Vevő elutasíthatja a sütik használatát és megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Igénybe Vevő weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

 

AdWords ügyfélként a Google Conversion Tracking eszközt, a Google Inc. által biztosított szolgáltatást is használja a Skoopy. A Google AdWords a bonuszbrigad.hu oldalait a Google reklámfelületén jeleníti meg. Amikor Igénybe Vevő egy Google hirdetésre kattintva lép be a Weboldalra, a Google Adwords egy sütit („konverziós süti”) helyez el az Igénybe Vevő által használt eszközön. Ez a süti 30 nap múlva jár le. A sütit a Skoopy személyazonosításra nem használja. Ameddig a süti érvényben van, a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Igénybe Vevő korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Igénybe Vevő részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Minden AdWords ügyfél eltérő sütit kap. A sütiket ezért az AdWords ügyfelek honlapjain keresztül nem lehet nyomon követni. A konverziós süti által összegyűjtött információk alapján konverziós statisztikákat hoznak létre a konverziós nyomon követést választó AdWords ügyfelek részére. Az AdWords ügyfelek látják, hogy hány felhasználó kattintott rá a saját hirdetésükre és lett átirányítva egy adott oldalra a konverziós azonosító segítségével. Az Igénybe Vevő a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait (googleadservices.com-ról származó sütik blokkolásával).

 

A Google Search Console használatával a Skoopy figyelemmel kísérheti és fenntarthatja webhelyének jelenlétét a Google keresési eredményeiben.

 

Skoopy a Google Tag Manger-t is használja, mely jó lehetőséget kínál szkriptek és tegek (marketing és analitikai címkék) használatára a weboldalakon. Ide tartozik többek között: Google Analytics követőkód, Analytics események, Facebook Pixel kód, Adwords konverziós kódja vagy bármilyen e-mail marketingben használt kód, mely például egy felugrót jelenít meg. Ezen kívül a Tag Manager segítségével beállíthatók és olvashatók a cookie-k is.

 

Egyéb hirdetéskiszolgálók:

- Exponea: Twin City B, Mlynské nivy 12, 821 09 Bratislava, Szlovákia (https://exponea.com/privacy-policy/)
- ROI Hunter a.s: Milady Horákové 1957/13, 60200 Brno, Csehország
- Prefixbox Ltd: 22 Vereker Rd, Hammersmith, London, W14 9JS, UK (1132 Budapest, Visegrádi u. 31.), (https://www.prefixbox.com/PrivacyPolicy)

 

e) A Skoopy az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai biztosítása érdekében fizetést biztosító külső szolgáltatókkal is együtt működik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik. A bankkártyás fizetések a Barion online és az OTP Simple fizetési rendszereken keresztül valósulhatnak meg.

 

Barion
A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat az Igénybe Vevő a Barion oldalán adja meg, így a Skoopy semmilyen adatkezelési műveletet nem végez az Igénybe Vevő bankkártya adataival. A Barion rendszerről bővebb információ a www.barion .com címen található.
Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43
Telefon: 36 1 464 70 99
E-mail: hello@barion.com

Barion Pixel: Egy java script alapú mérőkód, amely a Kereskedő Weboldalán kerül elhelyezésre és a Weboldal látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja. A Szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont), valamint marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára használja (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont) a mindenkori Barion Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint. A Barion Pixelnek két verziója létezik: a Barion Pixel Alap Verzió és a Barion Pixel Teljes Verzió.

Barion Pixel Alap Verzió: A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre adatot gyűjtő verziója. Barion Pixel Teljes Verzió: A Barion Pixel mind csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre, mind marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára adatot gyűjtő verziója

 

OTP Simple
Az online fizetés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok az OTP Mobil Kft. (Simple) (székhely:1143 Budapest, Hungária körút 17-19., Cg.: 01-09-174466, adószáma: 24386106-2-42) számára kerülnek továbbításra, az OTP Mobil Kft. (Simple), illetve az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonsága, csalások felderítéseés a tranzakciók nyomon követése céljából. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím, tranzakcióadatok.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.
Ügyfélszolgálat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu
Az OTP Simple adatkezelési tájékoztatója: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

f) Kényelmi díjas szolgáltatások esetén az  adott rendezvény szervezőjének átadásra kerülnek az adatok abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve – az előadás elmaradása esetén - a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse, az Igénybe Vevőt a rendezvényre beléptesse, valamint a szerződést teljesítse (az előadás megfelelő lebonyolítása). Az adatátadással az adott rendezvény szervezője önálló adatkezelővé válik az átadott adatok vonatkozásában.

 

9.4. A személyes adatok, amelyeket a Skoopy Igénybe Vevőtől gyűjt, továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségbe (”EGT") és azokat ott is tárolhatják. A személyes adatokat esetlegesen kezelhetik az EGT-n kívül működő vállalatok is a Skoopy megbízása alapján, vagy valamelyik Skoopy részére szolgáltatást nyújtó vállalat megbízása alapján. Amennyiben erre kerül sor, a Skoopy biztosítja Igénybe Vevőket, hogy a jelen Szabályzattal összhangban tiszteletben tartsák az Igénybe Vevők adatvédelmi jogait.

 

9.5. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, abban az esetben a nyomozó hatóság, vagy egyéb megkereséssel élő hatóság részére is hozzáférhetővé válnak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok.

 

9.6. Az adatok továbbítását követően az egyes adatfeldolgozók az adatkezelést külön-külön végzik. A Skoopy kizárólag az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megfelelő harmadik személyeknek adja át az adatokat, de ezen harmadik személyek adatkezelésért felelősséget nem vállal.

 

10. AZ IGÉNYBE VEVŐ JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

10.1. Tájékoztatáshoz való jog: Igénybe Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

 

10.2. Az Igénybe Vevő hozzáférési joga

Igénybe Vevő jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van bármikor jogosult kérelmezni a Skoopy-tól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

A tájékoztatáskérés az alábbiakra terjedhet ki: az adatkezelés céljaira, a személyes adatok kategóriáira, az esetleges adattovábbítás címzettjeire, az adattovábbítás céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogára, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogára, az adatforrásokra vonatkozó információra, az automatizált döntéshozatal tényére, ideértve a profilalkotást is. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

10.3. Helyesbítés joga

Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Igénybe Vevő ezen túlmenően saját felhasználói felületén is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

10.4. Törléshez való jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
- közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Igénybe Vevőt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Skoopy megteszi az észszerűen elvárható technikai lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatok másolatának törlését.

 

A Skoopy által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

 

10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Skoopy Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az Igénybe Vevő ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Igénybe Vevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az Igénybe Vevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

10.6. Adathordozáshoz való jog

Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

10.7. Tiltakozás joga

Az Igénybe Vevő tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés

- közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
- az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
- közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,
- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Igénybe Vevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

 

Az Igénybe Vevő fenti jogosultságainak érvényesítéséhez a Skoopy Ügyfélszolgálata nyújt segítséget a help@bonuszbrigad.hu e-mail címen. Skoopy az Ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Igénybe Vevőt értesíti.

 

10.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


11. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Skoopy arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

12. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:


- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
- a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: „Postatörvény”),
- a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Postarendelet”),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”), valamint

13. LÁTOGATÓ-AZONOSÍTÓK (COOKIE, SÜTI)

 

13.1. Az Európai Uniós törvények értelmében a Skoopy felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. "cookie"-kat, "sütiket" használ annak érdekében, hogy a Skoopy bizonyos funkciók használatát lehetővé tegye. A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Ezek a sütik egyfelől lehetnek technikai sütik, melyek a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, másfelől lehetnek promóciós sütik, melyeket a Skoopy annak érdekében használ, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson az igénybe vétel során.

 

Egyes Skoopy által használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik). Más sütik az Igénybe Vevő eszközén maradnak és lehetővé teszik a Skoopy vagy partnercégeink számára, hogy felismerjék az Igénybe Vevő böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik).

 

13.2. A Skoopy által használt sütik típusai:

 

a) technikai sütik: ezen sütik a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és ezeket a Skoopy rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni, ezek a cookie-k az Igénybe Vevő látogatása után automatikusan törlődnek;

 

b) funkcionális sütik: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy a Weboldal működése javuljon, hogy az Igénybe Vevő felhasználói élményét a Skoopy személyesebbé tegye, és hogy Igénybe Vevő sok hasznos funkciót tudjon használni, ezek a funkcionális sütik nem feltétlenül szükségesek a Weboldal, vagy az alkalmazások működéséhez, ám kétségtelenül javítják a Weboldalon a felhasználói élményt;

 

c) analitikus sütik: ezeket a Weboldal látogatóinak használati szokásainak megismerésére használja a Skoopy, az így gyűjtött információk: megtekintett oldalak, információ arról, hogyan érkezett Igénybe Vevő a Weboldalra és mikor hagyta el azt, az Igénybe Vevő által használt platform típusa, valamint az aktivitások dátuma és ideje, ezen sütik segítségével a Skoopy információt gyűjt arról is, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, hogy a jövőben is érdekes és lényeges tartalmakat juttasson el Igénybe Vevőhöz;

 

d) kereskedelmi célú sütik: a Skoopy cookie-kat használ a Weboldalon, valamint más szervezetek weboldalain, és a közösségi média használata során az online hirdetések megjelenítéséhez, annak érdekében, hogy Igénybe Vevő részére személyre szabott reklámokat mutathasson. A Cookie-k megmutatják azt is, ha Igénybe Vevő megnézett valamely hirdetést, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézte.

 

13.3. Bizonyos esetekben a Skoopy lehetővé teszi más cégeknek, hogy sütiket helyezzenek el a Skoopy weboldalán és alkalmazásain keresztül.

A cookie-k használata során a Skoopyval együttműködő harmadik felek az adatkezelési tájékoztató 8. pontjában került részletes felsorolásra. Ők és a Skoopy továbbított látogató azonosítókat az alábbi célokra használják fel.

a) mérés és személyre szabás: annak elemzésére szolgál, hogy a Skoopy szolgáltatásait hogyan használják; ezek az adatok arra is használhatók, hogy lehetővé tegyék a Skoopy szolgáltatásainak személyre szabását és a szolgáltatások hirdetését.

 

b) vásárlási élmény gazdagítása személyre szabott ajánlatok megjelenítésével (termékajánlatok).

 

c) online marketing: a Weboldalon és más weboldalokon keresztül az Igénybe Vevő részére megjelenített hirdetések személyre szabása az Igénybe Vevő korábbi kapcsolódásain keresztül.

 

d) közösségi média: közösségi média felületeken történő reklámozás és a Weboldalon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele. Ezek a cégek a saját céljaikra is használhatják az adatokat, köztük az Igénybe Vevő profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

 

e) Kommentek: a Weboldalon történő hozzászólások kezeléséhez.

 

f) hirdetések elhelyezése a kereskedelmi partnerek számára: lehetővé teszi a Skoopy számára online hirdetések személyre szabását és megjelenítését a kereskedelmi Partnerek nevében.

 

13.4. A sütiken keresztül az alább információ típusok gyűjtésére kerül sor: IP cím, eszközazonosítók, a megtekintett oldalak, a használt böngésző típusa, a böngészési információk, a használt operációs rendszer, az internetszolgáltató, időbélyeg, azon hirdetések, amelyekre Igénybe Vevő rákattintott vagy koppintott, Igénybe Vevő tartózkodási helye, a hivatkozási URL, a weboldalon/ alkalmazásokban használt funkciók vagy az ott elvégzett tevékenységek.

 

13.5. A Skoopy az Igénybe Vevő által a Weboldalra történő belépéskor az Igénybe Vevő IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

13.6. A böngésző beállításaiban (általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel) Igénybe Vevő elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Igénybe Vevőt minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön. A cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help’ funkciójában. Ha Igénybe Vevő úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a Weboldal valamennyi funkcióját.

 

Amennyiben Igénybe Vevő nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát az alábbi módon ki illetve visszakapcsolhatja azokat. A linkre való kattintással Igénybe Vevő beállíthatja a cookie-k használatát.

- Google Crome böngésző: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
- Firefox böngésző: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
- Internet Explorer böngésző: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Safari böngésző: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
- Opera böngésző: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Egyéb böngészők esetében meg kell keresni az adott böngésző beállításaiban a ki-bekapcsolás lehetőséget.

 

13.7. Igénybe Vevő a Szolgáltatásokban használt, a hirdetésekhez kapcsolódó Cookie-kat is kezelheti oly módon, ha kijelentkezik a fent felsorolt Szolgáltatókon keresztül.

 

14. KIKÖTÉS

 

14.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

14.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató és a Skoopy Kft. Általános Szerződési Feltételi, illetve a látogató-azonosítókra vonatkozó tájékoztató egymást kiegészítő dokumentumok, melyek a www.bonuszbrigád.hu weboldalon tekinthetők meg.

 

ZÁRADÉK

 

Jelen adatkezelési tájékoztatóban a Skoopy az adatkezelésre vonatkozó lényeges elemekről nyújt tájékoztatást Igénybe Vevő részére. Amennyiben Igénybe Vevő az adatkezelésre vonatkozó részletesebb tájékoztatást kér, úgy a Skoopy a help@bonuszbrigad.hu e-mail címen rendelkezésre áll, és vállalja, hogy a kérelemnek megfelelő, teljes körű tájékoztatást nyújt.

 

Érvényes és hatályos 2020. november 9. napjától.

 

Adatkezelési tájékoztató letöltése

Bejelentkezés