Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát az erre vonatkozó irányelv értelmében és a 2016. augusztus 01-én megváltozott ÁSZF-et.
Üres a kosár

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2016. augusztus 1. napjától

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg a Skoopy Kft. (1138 Budapest, Révész u. 25-29.; Cg. 01-09-933339 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (”Skoopy”) kizárólagos tulajdonában álló, és a Skoopy által üzemeltetett www.bonuszbrigad.hu domainen elérhető, ”Bónuszbrigád” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) felhasználásának, igénybevételének valamint a Weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre, szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le (”Igénybe Vevő”).

 

A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással az Igénybe Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az Igénybe Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Igénybe Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

A Skoopy jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen ÁSZF-ben, mind a Weboldalon ”Brigád” vagy ”Bónusz Brigád” néven is szerepelhetnek.

 

I. A szerződés létrejötte, tárgya

 

1.1 A jelen ÁSZF szerinti szerződés Skoopy és Igénybe Vevő között jön létre akkor, amikor Igénybe Vevő igénybe veszi Skoopy szolgáltatását.

A szolgáltatás célja az Igénybe Vevők számára kedvezményes szolgáltatásokat  közvetíteni (”szolgáltatások”),

 

1.2 A szolgáltatások közvetítését, Skoopy a szolgáltatás kedvezményes igénybevételére jogosító, az előre meghatározott kedvezményt tartalmazó, az alábbi 6.3 pontban részletesen meghatározott, bónuszok (”Bónusz”)  értékesítése útján végzi el.

 

1.3 A megrendelés megküldésével és annak Skoopy általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

1.4 Skoopy vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a  szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

 

1.5 Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az Igénybe Vevőkkel megkötött szerződéseket Skoopy nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 

1.6 Skoopy, mint a Szervezet az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület tagja, aláírója a szervezet etikai kódexének.

 

II. A Weboldal működésel

 

2.1 A Weboldal működtetését a Skoopy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Skoopy egyrészt közvetített szolgáltatásként a Weboldalon az általa szerződött partnerek ("Partner") szolgáltatásait a közösen megállapított kedvezménnyel Bónuszok értékesítésén keresztül teszi elérhetővé az Igénybe Vevők számára, feltéve, ha Skoopy a Partnerrel előre egyeztetett, meghatározott számú vevőt biztosít a szolgáltatás igénybevételére.

 

2.2 A Weboldalon a Bónusz megvásárlásával igénybe vehető szolgáltatások tartalmának részletes leírását és az igénybevétel/átvétel feltételeit az adott szolgáltatásra vonatkozó ajánlat (”Ajánlat”) tartalmazza. Amennyiben az Ajánlat tartalma módosul, erről Skoopy a Weboldal azon regisztrált Igénybe Vevői részére, akik az ajánló rendszer szerint az adott Ajánlat vevőkörébe tartoznak az Ajánlat leírását közvetlenül is megküldi.

 

2.3 Értékesítés esetén, Vevő megvásárolja a Bónuszt, így az Ajánlat véglegessé válik és a Bónuszt megvásárló Igénybe Vevők elektronikus levélben egy linket kapnak, ahonnan kinyomtathatják a Bónuszt, amelynek a Bónuszban szereplő szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál való bemutatásával igénybe vehetik a Bónuszon szereplő szolgáltatást az ott meghatározott kedvezményes áron.

 

2.4 Skoopy fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon, a Bónusz megvásárlására nyitvaálló időtartamot annak lejárata esetén legalább 24 órával, akár több alkalommal is meghosszabbítsa.

 

2.5 Amennyiben az Igénybe Vevő a Bónusz árát a Brigád Ponton készpénzben / bankkártyával fizeti meg, úgy a kinyomtatott a Brigád Ponton veheti át, egyben szolgáltatás esetében a Bónusz kinyomtatására feljogosító linket e-mailben megkapja. Banki átutalás, bankba történő készpénzbefizetés, illetve belföldi postautalványon, vagy más nem azonnali elektronikus befizetés esetén Igénybe Vevő a Bónusz vételárának a Skoopy bankszámláján történő jóváírása után azonnal, de legkésőbb a jóváírástól számított egy munkanapon belül kapja meg a Bónusz kinyomtatását lehetővé tevő linket.

 

2.6 Amennyiben az Igénybe Vevő a Bónusz vételárának megfizetésétől számított 1 munkanapon belül nem kapná meg a Bónusz kinyomtatásához szükséges linket elektronikus levélben, úgy köteles ezt Skoopy ügyfélszolgálatán haladéktalanul írásban jelezni.

 

2.7 A Bónusz kinyomtatása mellett a Bónusz digitális formában történő bemutatása is feljogosítja az Igénybe Vevőt a szolgáltatás.

 

III. Regisztráció

 

3.1 A Weboldal regisztráció nélkül is használható:

A Bónuszvásárlás az e-mail cím megadásával vagy a regisztrációs folyamat elvégzésével indítható el. Regisztráció nélküli, e-mail címmel történő megrendelés esetén Igénybe Vevő nem vesz részt a Hűségprogramban (lsd. 5.10), azonban Skoopy nyilvántartja az adott e-mail címmel megvásárolt Bónuszokat, így amennyiben erről az e-mail címről később egy Igénybe Vevő regisztrál az oldalon, akkor Skoopy a már korábbi vásárlásoknak megfelelő törzsvásárlói fokozatba helyezi az újonnan regisztrált Igénybe Vevőt. Amennyiben az Igénybe Vevő Facebook Connect útján regisztrál és szeretné, ha Skoopy a korábban általa email cím felhasználásával vásárolt Bónuszokat figyelembe venné az adott Felhasználó Hűségprogramba való besorolása érdekében, úgy az Igénybe Vevő köteles Skoopy-t az ügyfélszolgálatnak küldött elektronikus levélben értesíteni, feltüntetve mind a Facebook profilján levő nevet, mind azt az e-mail címet, amelynek használatával korábban vásárolt, felsorolva  a vásárlások azonosítóját is.

 

3.2 A regisztráció két módon lehetséges:

 

(i) Közvetlen regisztráció:

Az oldalon található ”REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva felhasználó nevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott email címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő emailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

 

(ii) Regisztráció Facebook Connect útján:

Azon Igénybe Vevők, akik egyúttal a www.facebook.com weboldalon (”Facebook”) is regisztráltak, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldalt. Ebben az esetben a Facebook Connect gombra kattintva az Igénybe Vevő összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely azt is jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

 

3.3 A Weboldalon közvetlen módon való regisztráció esetén az Igénybe Vevő a Bónusz Brigád újabb Ajánlatairól emailben értesítést kap. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

 

3.4 A regisztráció megerősítése, a jelen ÁSZF elfogadása és a hírlevélre történő feliratkozás az un. checkbox kipipálásával történik meg az Igénybe Vevő részéről.

 

3.5 A Weboldalon történő regisztrációjával létrehozott profiljához az Igénybe Vevő jogosult feltölteni egy fényképet. Fényképként csak az Igénybe Vevőt ábrázoló fénykép tölthető fel, vagy pedig olyan kép, rajz, grafika, stb., amely fiktív személyt/élőlényt ábrázol, vagy egyéb módon egyedileg beazonosítható. A választott kép nem lehet más személy képmása, vagy más módon törvénybe ütköző, káros, obszcén, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

 

3.6 A Weboldalon történő regisztráció a Piactéren (www.bonuszbrigad.hu) történő vásárlásra is használható a Piactérre vonatkozó, http://www.bonuszbrigad.hu/aszf oldalon elérhető Általános Szerződési Feltételek szerint.

 

IV. Bónuszvásárlás technikai lépései

 

4.1 Az Ajánlatban megadott szolgáltatás árak minden esetben az Igénybe Vevő által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó árak, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva.

 

4.2 Amennyiben az Igénybe Vevő valamely Ajánlatban meghatározott szolgáltatást meg kívánja vásárolni, úgy a ”MEGVESZEM" vagy a ”KOSÁRBA” gombra kattintással vásárolhatja meg a szolgáltatást, ahol megjelöli a választott fizetési módot, melyek a következők lehetnek:

 

(i) Átutalásos fizetés esetén az Igénybe Vevő a "FIZETÉS ÁTUTALÁSSAL” gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a szolgáltatásért. Ez esetben a közlemény egy egyedileg generált számsor, amely biztosítja az Ajánlat és az Igénybe Vevő beazonosítását.

 

(ii) Bankkártyás fizetés esetén a ”BANKKÁRTYÁS FIZETÉS” gombra kattintást követően az Igénybe Vevőt a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató weboldalára irányítja át a Weboldal, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.

 

(iii) A Brigád Ponton történő készpénzbefizetés esetén az Igénybe Vevő a ”MEGVESZEM” gombra kattintás után e-mail-t kap melyben Skoopy jelzi, hogy az Ajánlat vételárát a Brigád Boltban lehet befizetni.

 

(iv) Banki készpénzbefizetés választása esetén a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követően Skoopy elektronikus levelet küld Igénybe Vevő részére, benne a befizetéshez szükséges adatokkal, a befizetési közleményben feltüntetendő információkkal (azonosító szám, felhasználó neve)

 

(v) Belföldi postautalványon történő befizetés választása a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követően Skoopy elektronikus levelet küld Igénybe Vevő részére, benne a befizetéshez szükséges adatokkal, a befizetési közleményben feltüntetendő információkkal (azonosító szám, felhasználó neve). E fizetési mód esetén az összeg általában 7 munkanapon belül érkezik meg Skoopy bankszámlájára.

 

4.3 Banki átutalás, akár banki készpénzbefizetés, akár belföldi postautalványon történő befizetés választása esetén, amennyiben a Bónusz vételára 3 munkanapon belül nem érkezik meg a Skoopy bankszámlájára, úgy Skoopy a megrendelés leadásától számított 5., 7. és 9. munkanapokon emlékeztetőt küld az Igénybe Vevőnek arról, hogy a befizetés nem érkezett meg. Amennyiben a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követő 10. napon az Igénybe Vevő által megvásárolni kívánt Bónusz vételára nem érkezik meg Skoopy bankszámlájára, akkor Skoopy úgy tekintheti, hogy Igénybe Vevő elállt a vásárlási szándékától. Ebben az esetben Skoopy Igénybe Vevő megrendelését törölheti, és amennyiben a Bónusz vételára a Megrendelés leadásától eltelt 10. napot követően érkezik be Skoopy bankszámlájára, úgy ezt a befizetés beazonosítását követően visszautalhatja arra a bankszámlára, ahonnan a befizetés érkezett.

 

4.4 Amennyiben Igénybe Vevő akár banki átutalás, akár banki készpénzbefizetés, akár belföldi postautalványon történő befizetés választása esetén a közlemény rovatban hibásan tünteti fel a szükséges, Skoopy visszaigazoló emailjében megjelölt adatokat, úgy Skoopy a számlájára beérkezett pénzösszeget nem tudja beazonosítani. Ebben az esetben Igénybe Vevő köteles a Skoopy ügyfélszolgálatának jelezni a 2.6 pont szerint azt, hogy nem kapta meg a Bónuszát.

 

4.5 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben e bejelentését az adott Bónusz érvényességi idején túl teszi meg, úgy a Bónuszra igényt már nem tarthat, csak a Bónusz általa igazoltan megfizetett vételárának visszatérítésére. Igénybe Vevő visszatérítésre vonatkozó igényt a befizetés bizonylataival együtt a Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános elévülési időn belül terjeszthet elő.

 

4.6 Amennyiben az Igénybe Vevő a szolgáltatást, illetve az arra jogosító Bónuszt ajándékba kívánja adni harmadik személy részére, úgy vásárláskor az ”AJÁNDÉKBA ADOM” gombra kattintással köteles megjelölni annak a személynek a nevét, akinek ajándékba szánja. Lehetősége van továbbá az Igénybe Vevőnek arra is, hogy személyes üzenetet fűzzön a Bónuszhoz.

 

4.7 Amennyiben a regisztráció, vagy a megrendelés során Igénybe Vevő hibás adatot adott meg (félreklikkelés), vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, a böngésző ”vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet, s újra próbálkozhat. A regisztrációkor megadott adatokat a személyes felületen bármikor javíthatja. Amennyiben egy már leadott és véglegesített megrendelés leadását követően észleli Igénybe Vevő a hibát (pl. tévedés a megvásárolni kívánt Bónuszok számában, a megajándékozott nevében, stb.), úgy köteles haladéktalanul, de Bónusz vásárlás esetében legkésőbb a Bónusz érvényességi ideje utolsó napjáig Skoopy ügyfélszolgálatához fordulni. Igénybe Vevő késedelméből eredő károkért Skoopy nem tartozik felelősséggel.

 

4.8 Skoopy köteles az Igénybe Vevő megrendelésének megérkezését az Igénybe Vevő felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Igénybe Vevő megrendelésének elküldéséről késedelem nélkül – de legfeljebb 48 órán belül – nem érkezik meg az Igénybe Vevőhöz, az Igénybe Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

4.9 Az Ajánlatban feltüntetett szolgáltatások átvételével kapcsolatosan az Ajánlat minden szükséges információt részletesen tartalmaz egyrészt a ”FONTOS” kiemeléssel kezdődő leírásban, másrészt pedig a vásárlás után kiküldött, automatikusan generált email üzenetekben. A Skoopy az Igénybe Vevő felé nem vállal felelősséget azokban az esetekben, amikor egy megvásárolt Bónusz beváltási ideje alatt az Igénybe Vevő elmulasztja a Bónusz beváltását, illetve nem teszi meg az Ajánlatban foglalt, a szolgáltatás tényleges hozzáférése érdekében szükséges lépéseket.

 

4.10 A Skoopy valamennyi regisztrált Igénybe Vevő számára fiókot vezet a Bónusz Brigád egyenlegéről, amelyen nyilvántartja azon összegeket, amelyeket a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben az Igénybe Vevő számláján jóváír. Igénybe Vevő aktuális egyenlegéről bejelentkezését követően a személyes adatainál kap tájékoztatást.

 

4.11 Az Igénybe Vevő az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Bónusz Brigád egyenlegén a Skoopy által - az Igénybe Vevő pénzben történő befizetésén kívül - bármilyen okból jóváírt összeg pénzben történő kifizetésére, banki visszautalására nem kerülhet sor, azonban az összeget az Igénybe Vevő a Bónusz Brigádnál eszközölt vásárlásai során korlátlanul felhasználhatja.

 

V. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

 

5.1 Igénybe Vevő a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

 

5.2 Igénybe Vevő kifejezetten felelősséggel tartozik Skoopy-val szemben a Skoopy által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Skoopy-nak a Weboldal Igénybe Vevő általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

 

5.3 Igénybe Vevő Skoopy előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

 

5.4 Igénybe Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Skoopy felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

 

5.5 Amennyiben Skoopy tudomására jut bármilyen, az Igénybe Vevő általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

 

5.6 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelenített Ajánlatok kizárólag a Skoopy-val szerződéses jogviszonyban lévő Partnerek, a Skoopy részére, egyedileg kialakított kedvezményes ajánlatokat testesítik meg.

 

Skoopy tájékoztatja az Igénybe Vevőt és Igénybe Vevő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, a Skoopy Partnerével való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a Weboldalon közzétett ajánlathoz hasonló kedvezményes adás-vételt lefolytatni rábírva a Skoopy szerződéses Partnerét a Skoopy megkerülésére, úgy a Skoopy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját haladéktalanul törölni. Skoopy tájékoztatja továbbá az Igénybe Vevőt, hogy a Skoopy Partnerei jogosultak a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról a Skoopy-t értesíteni.

 

Igénybe Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy az ilyen tisztességtelen piaci magatartásra ösztönző ajánlatétellel a Skoopy Partnerét gazdasági veszélybe sodorja, tekintettel arra, hogy az ilyen ajánlatok Skoopy Partnerei által történő elfogadása és a Skoopy megkerülésével kötött adás-vétel teljesítése esetén a Skoopy Partnere súlyos szerződésszegést követ el és anyagi kártérítéssel tartozik a Skoopy felé.

 

Skoopy az ilyen jellegű magatartások visszaszorítása céljából Partnereinél próbavásárlásokat végezhet.   

 

5.7 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy Skoopy a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Skoopy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

 

5.8 Skoopy tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy a Weboldalon az Ajánlatokkal kapcsolatosan feltüntetett véleményeket moderálja és csupán az általa kiválasztott, azonban az adott Ajánlat szempontjából a legrelevánsabb fogyasztói véleményeket tünteti fel.

 

5.9 Igénybe Vevő köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

 

5.10 Amennyiben az Igénybe Vevő e-mail fiókját feltörik, köteles erről Skoopy ügyfélszolgálatát értesíteni, megjelölve az ajánlat nevét és a függő rendelésének azonosító számát. Skoopy az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert. Az Igénybe Vevő e-mail fiókjának jogosulatlan feltöréséből származó károkért Igénybe Vevő kártalanításra vagy kártérítésre Skoopy-tól és Partnerétől nem tarthat igényt.

 

5.11 Skoopy a Weboldal regisztrált Igénybe Vevői számára hűségprogramot (”Hűségprogram”) működtet. A Hűségprogramban résztvevők Vásárlásaik száma függvényében különböző kedvezményekre jogosultak, a vásárlási szokásaiknak megfelelő fokozatba sorolás szerint.

 

5.12 Skoopy a Weboldalon Bónuszkerék elnevezésű alkalmazást (”Bónuszkerék”) üzemeltet. A Bónuszkerék több cikkelyre van felosztva, amelyek a ”PRÓBÁLD ÚJRA”, ”NYERTÉL”, ”NEM NYERTÉL” feliratokat tartalmazzák. A Weboldal regisztrált Igénybe Vevői naponta egyszer jogosultak megpörgetni a Bónuszkereket, amelynek iránytűje véletlenszerűen megáll a kerék valamely cikkelyén. Amennyiben az iránytű a ”NYERTÉL” feliraton áll meg, úgy a www.bonuszbrigad.hu/bonuszkerek oldalon leírtak szerinti nyeremény illeti meg a pörgető Igénybe Vevőt.

 

5.13 A Skoopy vállalja, hogy a Skoopy által a Weboldalon közvetítőként értékesített egyes utazási szolgáltatások tekintetében a piacon lévő legjobb árat kínálja az Igénybe Vevők részére. Amennyiben az Igénybe Vevő a vásárlástól számított 24 órán belül hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az adott Ajánlattal megegyező utazási szolgáltatást más szolgáltatónál alacsonyabb áron elérhető, úgy a Skoopy az Ajánlatban szereplő ár, illetve a másik szolgáltatónál elérhető ár különbségét az Igénybe Vevő részére visszatéríti (”Legalacsonyabb Ár Garancia”).

 

A visszatérítéshez szükséges információt a help@bonuszbrigad.hu  email címre küldheti el az Igénybe Vevő az alábbiak feltüntetésével:

- Az adott Ajánlattal megegyező másik szolgáltatónál elérhető ajánlat működő linkje, mely linken a másik szolgáltató ajánlata megvásárolható; valamint

- Megvásárolt Bónuszának azonosítója.

A Legalacsonyabb Ár Garancia keretében történő visszatérítés kizárólag a beváltott Bónuszok tekintetében érvényesíthető és a visszatérítés a Bónusszal igénybe vett utazási szolgáltatás végeztével válik esedékessé. A Legalacsonyabb Ár Garancia továbbá nem érvényes olyan esetekben, amikor a másik szolgáltatónál található alacsonyabb ár az Igénybe Vevő másik szolgáltatónál meglévő, személyéhez köthető hűségprogramok, partnerprogramok vagy egyéb akciók eredménye.

 

VI. A Bónusz vásárlásának visszaigazolása

 

6.1 Szolgáltatás esetén, a véglegessé vált Ajánlat esetén a vásárlást követően megkapott e-mailben található linkről kinyomtatott Bónusz jogosítja fel az Igénybe Vevőt a Szolgáltatás igénybevételére.

 

6.2 A Bónusz egy, az azon szereplő szolgáltatás  igénybevételére vonatkozó utalvány, amely az alábbiakat tartalmazza:

 - A szolgáltatás megnevezését,

- A szolgáltatást nyújtó Partner megnevezését, a szolgáltatás nyújtásának (a Bónusz beváltásának) helyszínét,

- A Bónusz névértékét,

- A kedvezmény mértékét,

- A Bónusz egyedi azonosító számát és bárkódját,

- Az Igénybe Vevő vagy ajándékozás esetén a megajándékozott személy nevét,

- A Bónusz érvényességi idejét (kezdő és végső időpont),

- A Bónusz felhasználásának legfontosabb szabályait.

 

6.3 A Bónusz+ (bónuszplusz)a Weboldalon a rögzített Ajánlatok szerint meghatározott mértékű kedvezmény igénybevételére feljogosító Bónuszok, amelyekkel az Igénybe Vevők kedvezményes vásárlásra szereznek jogot a Bónusz+-on megjelöltek szerint. A Bónusz+ értékesítésére és felhasználására az ÁSZF rendelkezései.

 

6.4 A kinyomtatott Bónusszal az Igénybe Vevő a Bónusz érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Bónusz értékét veszti, nem használható fel és az ára nem igényelhető vissza.

 

6.5 A Bónusz felhasználásakor a fizetést megelőzően az Igénybe Vevő köteles értesíteni a Partnert/Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez Bónuszt kíván felhasználni. A szolgáltatás igénybevételéről  a Partner állít ki bizonylatot (számlát) az Igénybe Vevő részére.

 

6.6 A Bónusz készpénzre nem váltható. Amennyiben az Igénybe Vevő a Partnernél nem a Bónuszon szereplő, hanem olyan szolgáltatást kíván igénybe venni amelynek értéke nem éri el a Bónusz névértékét, úgy Partner jogosult dönteni, hogy elfogadja-e vagy sem az igénybe venni kívánt másik szolgáltatás ellenértékének Bónusszal történő megfizetését vagy sem. Igénybe Vevő nem jogosult a két szolgáltatás ára közötti különbözetre.

 

6.7 A Bónusz átruházható harmadik személyekre. Ebben az esetben azonban mind Skoopy, mind a Partner kizárják felelősségüket az Igénybe Vevő irányába a Bónusz harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.

 

6.8 Amennyiben az Igénybe Vevő e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Bónuszt elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről Skoopy-t emailben értesíteni, megjelölve az Ajánlat nevét és a Bónusz egyedi azonosító számát. Skoopy az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert a Bónusz visszavonásáról. Amennyiben a Partner értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Bónuszt harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Bónuszt Skoopy érvényteleníti és visszautalja Igénybe Vevő részére a Bónusznak az átutalás költségével csökkentett vételárát. Amennyiben a jogosulatlanul megszerzett Bónuszt Skoopy értesítése előtt már felhasználták, úgy Igénybe Vevő kártalanításra vagy kártérítésre Skoopy-tól nem tarthat igényt.

 

A Bónuszok többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása vagy más módon történő jogellenes felhasználása tilos.

 

VII. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

 

Lásd Adatkezelési tájékoztató.

 

VIII. Elállás

 

8.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az Igénybe Vevő a Bónusz megvásárlásától (azaz a Bónusz letöltésére feljogosító linket tartalmazó elektronikus levél kézhezvételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

 

8.2 Szolgáltatástól való elállási szándék esetén a szolgáltatást Igénybe Vevő köteles erről írásban értesíteni Skoopy-t, aki az értesítés kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül köteles a Partnertől írásbeli megerősítést kérni, hogy az Igénybe Vevő által megjelölt azonosítószámú Bónusz még nem került felhasználásra, egyúttal a Bónusz befogadását a Partnernek megtiltani. Amennyiben a Partner írásban megerősíti, hogy az érintett Bónuszt még nem használták fel, Skoopy a Bónuszt azonnal érvényteleníti és a Partner értesítése kézhezvételétől számított 14 napon belül Skoopy köteles visszautalni Igénybe Vevőnek az érvénytelenített Bónusz vételárát.

 

8.3 Az Igénybe Vevő az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával és a Skoopy részére történő megküldésével. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt Igénybe Vevő az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.

 

8.4 Bónusz esetén az elállási jog gyakorlása során Igénybe Vevőt nem terhelik költségek, amennyiben az elállási jogát a Bónusz felhasználását megelőzően gyakorolja.

 

8.5 Szolgáltatás igénybevételére feljogosító Bónusz vásárlása esetén Igénybe Vevő az felmondási jogával a szolgáltatás igénybevételének megkezdése után kizárólag akkor élhet, ha megtéríti a Partner és a Skoopy szolgáltatás megkezdésével keletkezett ésszerű költségeit. Az elállási jogokról részletesen az elállási jogokról szóló tájékoztatóban olvashat.

 

8.6 Az utazási szolgáltatások lemondására vonatkozóan a Skoopy tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy az utazási szolgáltatásra vonatkozó Bónusz beváltását követően lemondás esetén az Igénybe Vevő a Partnertől jogosult az elállással kapcsolatos elszámolást lefolytatni. Az ebből eredő károkért a Skoopy nem vállal felelősséget, azonban a Partner és az Igénybe Vevő közötti kapcsolatfelvétel lehetőségét az Igénybe Vevő kérésére biztosítja. Amennyiben az itt megadott határidő után az Igénybe Vevő elállási vagy lemondási nyilatkozata a Skoopy-hoz érkezik, a Skoopy azt a Partner részére továbbítja.

 

8.7 Ha az Igénybe Vevő a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.

 

8.8 Ha az Igénybe Vevő a megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése az Igénybe Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

 

IX. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

 

Skoopy a Weboldalon értékesített Bónuszoknál minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Azon esetekben, amikor a Bónuszon szereplő szolgáltatás vonatkozásában Skoopy közvetítő szolgáltatóként jár el, a Partner által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel.

 

9.1 Skoopy az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

- Telefonon: 06 1 780 7360 (munkanapokon 8-18 óráig)

- E-mailen: help@bonuszbrigad.hu

A Skoopy tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy kizárólag az help@bonuszbrigad.hu e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.

 

9.2 Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során Skoopy a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Skoopy a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

 

9.3 Amennyiben Igénybe Vevő panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Igénybe Vevő jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: http://www.nfh.hu/node/4535  és http://www.nfh.hu/node/4306.

 

9.4 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, az Igénybe Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Skoopy székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. A Skoopy kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.

 

9.5 Az Igénybe Vevő jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:

    • A Budapesti Békéltető Testület által üzemeltetett Online Vitarendezéi Platform kapcsolattartói pont elérhetőségei: onlinevita@bkik.hu
    • Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége: ec-odr@europa.eu
    • Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

9.6 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

X. Szellemi tulajdon

 

10.1 A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Skoopy, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

 

10.2 A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Skoopy előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Bónusz Brigád logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Bónusz jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

 

10.3 Skoopy szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

XI. A felelősség korlátozása

 

11.1 Azon esetekben, amikor Skoopy a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során az Igénybe Vevőt bármilyen kár érné, úgy Skoopy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Igénybe Vevő mindennemű kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

Azokban az esetekben, amikor Skoopy a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében saját szolgáltatásait értékesíti, azok minőségéért felelősséggel tartozik.

 

11.1 Skoopy nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Skoopy minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Skoopy-t nem terheli felelősség az Igénybe Vevő által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Igénybe Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 

11.2 Skoopy az Ajánlatban szereplő leírást, ahol közvetítőként jár el, teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Partnert terheli feltéve, ha Skoopy bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

 

XII. Alkalmazandó jog

 

Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

 

 

 

 

 

MARKETPLACE
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
IGÉNYBE VEVŐK RÉSZÉRE

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg a Skoopy Kft. (1138 Budapest, Révész u.25-29.; Cg. 01-09-933339 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (”Skoopy”) kizárólagos tulajdonában álló, és a Skoopy által üzemeltetett www.bonuszbrigad.hu/brigadplaza domainen elérhető, ”Brigád Pláza” elnevezésű weboldal (”Marketplace”) felhasználásának, igénybevételének valamint a Marketplaceen történő vásárlásnak a feltételeit.

 

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Skoopy által üzemeltetett www.bonuszbrigad.hu weboldalon (”Weboldal”) regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, terméket vásárol, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le (”Igénybe Vevő”).

 

A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással az Igénybe Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az Igénybe Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

 

A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Igénybe Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal és a Marketplace használatára, illetve a Weboldal és a Marketplace által kínált szolgáltatások igénybevételére.

 

A Skoopy jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Marketplaceen. A Marketplace és a Weboldal üzemeltetői mind a jelen ÁSZF-ben, mind a Weboldalon ”Brigád” vagy ”Bónusz Brigád” néven is szerepelhetnek.

 

Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az Igénybe Vevők és a Partner között létrejött szerződéseket Skoopy nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 

A Marketplace működtetését a Skoopy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

 

Skoopy, mint a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület tagja, aláírója a szervezet etikai kódexének.

 

XIII. A szerződés létrejötte, tárgya

 

13.1 A jelen ÁSZF szerinti szerződés Skoopy és Igénybe Vevő között jön létre akkor, amikor Igénybe Vevő igénybe veszi Skoopy szolgáltatását és leadja a rendelését az általa kiválasztott, a Skoopy partnerei által forgalmazott Termékre.

 

13.2 Az Igénybe Vevő által leadott rendelés beérkezése után a Skoopy e-mailben tájékoztatja az Igénybe Vevőt a rendelés részleteiről, mely tájékoztató azonban nem minősül a Skoopy partnere általi visszaigazolásnak.

 

13.3 A rendelés visszaigazolását a Skoopy-val szerződéses jogviszonyban lévő, Marketplaceen való megjelenésre és árusításra jogosult partner (”Partner”) végzi el és vásárlással kapcsolatos további jogok és kötelezettségek a Partner Marketplaceen is elérhető egyedi általános szerződési feltételei az irányadóak.

 

13.4 Az Igénybe Vevő és a Partner közötti szerződés létrejöttének hatálya a Partner által az Igénybe Vevő részére küldött emailes visszaigazolással történik meg.

 

13.5 Skoopy vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a  szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

 

XIV. A Marketplace működése

 

14.1 A Marketplace a Skoopy folyamatosan bővülő Partnereinek termékeit tartalmazza, melyeket a Weboldalon regisztrált Igénybe Vevők vásárolhatnak meg.

 

14.2 A Skoopy az általa szerződött Partnerek termékeire vonatkozó ajánlatokat teszi elérhetővé a Marketplaceen. az így megjelenített ajánlat a Marketplaceen feltüntetett termék részletes leírását és árát tartalmazza. 

 

14.3 Az Igénybe Vevő a rendelés leadásakor az alábbi fizetési módok közül választhat a termék vételárának megfizetésére:

- bankkártyás fizetés;

- banki átutalással történő fizetés;

- banki készpénzes befizetés;

- utánvétes fizetés futárnak;

- postai csekken történő befizetés.

 

14.4 A bankkártyás- vagy az online banki átutalással történő fizetés esetében a Partner nem felel az Igénybe Vevőnél felmerülő olyan költségelemekért, amelyek az Igénybe Vevő által választott fizetési módtól vagy az Igénybe Vevő bankjától függ.

 

14.5 A termék értékesítésére vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát a Partner állítja ki és küldi meg Igénybe Vevő részére a termékhez tartozó jótállási jeggyel, használati utasítással és egyéb, jogszabályban meghatározott kellékekkel együtt.

 

14.6 Az Igénybe Vevő minden esetben köteles a regisztráció során megadott – a számlázáshoz felhasznált – személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében a Partner helyesen állítsa ki és bocsássa az Igénybe Vevő rendelkezésére. Igénybe Vevő köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni. Az Igénybe Vevő felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén a Partner nem kötelezhető új számla kiállítására.

 

14.7 Az Igénybe Vevő az adott terméket forgalmazó Partnerrel a Marketplaceen az adott Partnerre vonatkozóan megadott elérhetőségeken léphet kapcsolatba. A Skoopy a Partner által megadott elérhetőségek valóságáért és naprakészen tartásáért nem tartozik felelősséggel.

 

14.8 A vételár kifizetését követően akár személyesen a Partner által megadott címen, akár futárral történő házhozszállítással, vagy az un. Pick Pack Pontokon, GLS csomagponton is átveheti az Igénybe Vevő a megrendelt terméket.

 

14.9 Amennyiben az Igénybe Vevő a termék vételárának megfizetésétől számított 1 (egy) munkanapon belül nem kapná meg termék átvételére feljogosító linket elektronikus levélben, úgy köteles ezt Skoopy ügyfélszolgálatán haladéktalanul írásban jelezni a 8.3 pontban megjelölt elérhetőségek egyikén.

 

XV. Regisztráció

 

15.1 A Weboldal regisztráció nélkül is használható:

A Bónuszvásárlás az e-mail cím megadásával vagy a regisztrációs folyamat elvégzésével indítható el. Regisztráció nélküli, e-mail címmel történő megrendelés esetén Igénybe Vevő nem vesz részt a Hűségprogramban (lsd. 5.10), azonban Skoopy nyilvántartja az adott e-mail címmel megvásárolt Bónuszokat, így amennyiben erről az e-mail címről később egy Igénybe Vevő regisztrál az oldalon, akkor Skoopy a már korábbi vásárlásoknak megfelelő törzsvásárlói fokozatba helyezi az újonnan regisztrált Igénybe Vevőt. Amennyiben az Igénybe Vevő Facebook Connect útján regisztrál és szeretné, ha Skoopy a korábban általa email cím felhasználásával vásárolt Bónuszokat figyelembe venné az adott Felhasználó Hűségprogramba való besorolása érdekében, úgy az Igénybe Vevő köteles Skoopy-t az ügyfélszolgálatnak küldött elektronikus levélben értesíteni, feltüntetve mind a Facebook profilján levő nevet, mind azt az e-mail címet, amelynek használatával korábban vásárolt, felsorolva  a vásárlások azonosítóját is.

 

15.2 A Marketplaceen történő regisztráció lépései és a regisztrációra vonatkozó szabályok megegyeznek a Bónusz Brigád Weboldalra történő regisztráció lépéseivel és szabályaival, melyek a Bónusz Brigád Weboldal használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek III. fejezetében találhatóak meg a www. www.bonuszbrigad.hu/aszf oldalon. 

 

15.3 A Marketplaceen történő regisztráció a Bónusz Brigád Weboldalon (www.bonuszbrigad.hu) történő vásárlásra is használható a Bónusz Brigád Weboldal használatára vonatkozó, www.bonuszbrigad.hu/aszf oldalon elérhető Általános Szerződési Feltételek szerint.

 

XVI. A vásárlás technikai lépései

 

16.1 Az Marketplaceen lévő ajánlatban megadott termékárak minden esetben az Igénybe Vevő által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó árak, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva és az esetleges Környezetvédelmi termékdíjat is magukban foglalják.

 

16.2 Amennyiben az Igénybe Vevő valamely ajánlatban meghatározott terméket meg kívánja vásárolni, úgy a ”MEGVESZEM" vagy a ”KOSÁRBA” gombra kattintással vásárolhatja meg a terméket, ahol megjelöli a választott fizetési módot, melyek a következők lehetnek:

 

(i) Átutalásos fizetés esetén az Igénybe Vevő a "FIZETÉS ÁTUTALÁSSAL” gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg, szállítási cím, számlázási cím) fizethet a Szolgáltatásért vagy Termékért. Ez esetben a közlemény egy egyedileg generált számsor, amely biztosítja az ajánlat és az Igénybe Vevő beazonosítását.

 

(ii) Bankkártyás fizetés esetén a ”BANKKÁRTYÁS FIZETÉS” gombra kattintást követően megtörténik az Igénybe Vevő bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató weboldalára való átirányítása, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.

 

(iii) Banki készpénzbefizetés választása esetén a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követően Skoopy elektronikus levelet küld Igénybe Vevő részére, benne a befizetéshez szükséges adatokkal, a befizetési közleményben feltüntetendő információkkal (azonosító szám, felhasználó neve).

 

(iv) Belföldi postautalványon történő befizetés választása a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követően Skoopy elektronikus levelet küld Igénybe Vevő részére, benne a befizetéshez szükséges adatokkal, a befizetési közleményben feltüntetendő információkkal (azonosító szám, felhasználó neve). E fizetési mód esetén az összeg általában 7 munkanapon belül érkezik meg Skoopy bankszámlájára.

 

16.3 Banki átutalás, akár banki készpénzbefizetés, akár belföldi postautalványon történő befizetés választása esetén, amennyiben a termék vételára 3 munkanapon belül nem érkezik meg a Skoopy bankszámlájára, úgy Skoopy a megrendelés leadásától számított 5., 7. és 9. munkanapokon emlékeztetőt küld az Igénybe Vevőnek arról, hogy a befizetés nem érkezett meg. Amennyiben a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követő 10. napon az Igénybe Vevő által megvásárolni kívánt termék vételára nem érkezik meg Skoopy bankszámlájára, akkor Skoopy úgy tekintheti, hogy Igénybe Vevő elállt a vásárlási szándékától. Ebben az esetben Skoopy Igénybe Vevő megrendelését törölheti, és amennyiben a termék vételára a rendelés leadásától eltelt 10. napot követően érkezik be Skoopy bankszámlájára, úgy ezt a befizetés beazonosítását követően visszautalhatja arra a bankszámlára, ahonnan a befizetés érkezett.

 

16.4 Amennyiben Igénybe Vevő akár banki átutalás, akár banki készpénzbefizetés, akár belföldi postautalványon történő befizetés választása esetén a közlemény rovatban hibásan tünteti fel a szükséges, Skoopy visszaigazoló emailjében megjelölt adatokat, úgy Skoopy a bankszámlájára beérkezett pénzösszeget nem tudja beazonosítani. Ebben az esetben Igénybe Vevő köteles a Skoopy ügyfélszolgálatának jelezni a 2.9 pont szerint azt, hogy nem kapta meg a terméket.

 

16.5 Amennyiben az Igénybe Vevő a terméket ajándékba kívánja adni harmadik személy részére, úgy vásárláskor az ”AJÁNDÉKBA ADOM” gombra kattintással köteles megjelölni annak a személynek a nevét, akinek ajándékba szánja. Lehetősége van továbbá az Igénybe Vevőnek arra is, hogy személyes üzenetet fűzzön termékhez.

 

16.6 Amennyiben a regisztráció, vagy a megrendelés során Igénybe Vevő hibás adatot adott meg (félreklikkelés), vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, a böngésző ”vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet, s újra próbálkozhat. A regisztrációkor megadott adatokat a személyes felületen bármikor javíthatja. Amennyiben egy már leadott és véglegesített megrendelés leadását követően észleli Igénybe Vevő a hibát (pl. tévedés a megvásárolni kívánt Bónuszok számában, a megajándékozott nevében, stb.), úgy köteles haladéktalanul a Skoopy ügyfélszolgálatához fordulni. Igénybe Vevő késedelméből eredő károkért Skoopy és a Partner nem tartozik felelősséggel.

 

16.7 Skoopy köteles az Igénybe Vevő megrendelésének megérkezését az Igénybe Vevő felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Igénybe Vevő megrendelésének elküldéséről késedelem nélkül – de legfeljebb 48 órán belül – nem érkezik meg az Igénybe Vevőhöz, az Igénybe Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

16.8 Termékek vásárlása esetén Igénybe Vevőnek lehetősége van kiszállítást kérni az ország határain belülre. A kiszállítást a Partner által szerződtetett futárszolgálat intézi és vállal a szállítással kapcsolatosan felelősséget az adott Partner általános szerződési feltételeiben foglaltaknak megfelelően.

 

16.9 A termék szállításával kapcsolatos részletek – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – nem képezik a Partner szerződéses kötelezettségét. Ennek alapján sem a Partner, sem az Igénybe Vevő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez, a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatok, tájékoztatások bármely módon történő nem teljesülése esetén.

 

16.10 A termékek feletti tulajdonjog a házhozszállításkor száll át az Igénybe Vevőre, a rendelésben megjelölt helyen, amennyiben az Igénybe Vevő kifizette termék vételárát.

 

16.11 A Partner nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet az Igénybe Vevő vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy a Partner teljesíti a megrendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a termék használatából származnak azoknak az Igénybe Vevő részére történő átadása után. Partner nem vonható felelősségre a termék szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.

 

16.12 A Skoopy valamennyi regisztrált Igénybe Vevő számára fiókot vezet a Bónusz Brigád egyenlegéről, amelyen nyilvántartja azon összegeket, amelyeket a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben az Igénybe Vevő számláján jóváír. Igénybe Vevő aktuális egyenlegéről bejelentkezését követően a személyes adatainál kap tájékoztatást.

 

16.13 Az Igénybe Vevő az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Bónusz Brigád egyenlegén a Skoopy által - az Igénybe Vevő pénzben történő befizetésén kívül - bármilyen okból jóváírt összeg pénzben történő kifizetésére, banki visszautalására nem kerülhet sor, azonban az összeget az Igénybe Vevő a Bónusz Brigádnál eszközölt vásárlásai során korlátlanul felhasználhatja.

 

XVII. A Marketplace használatával kapcsolatos egyéb kérdések

 

17.1 Igénybe Vevő a Marketplace használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Piacteret nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

 

17.2 Igénybe Vevő kifejezetten felelősséggel tartozik Skoopy-val szemben a Skoopy által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Skoopy-nak a Marketplace Igénybe Vevő általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

 

17.3 Igénybe Vevő Skoopy előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Piacteret reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Marketplace politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

 

17.4 Igénybe Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Marketplacere feltöltött tartalmakat Skoopy felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

 

17.5 Amennyiben Skoopy tudomására jut bármilyen, az Igénybe Vevő általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

 

17.6 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Marketplaceen megjelenített Ajánlatok kizárólag a Skoopy-val szerződéses jogviszonyban lévő Partnerek, a Skoopy részére, egyedileg kialakított kedvezményes ajánlatokat testesítik meg.

 

17.7 Skoopy tájékoztatja az Igénybe Vevőt és Igénybe Vevő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, a Skoopy Partnerével való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a Marketplaceen közzétett ajánlathoz hasonló kedvezményes adás-vételt lefolytatni rábírva a Skoopy szerződéses Partnerét a Skoopy megkerülésére, úgy a Skoopy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját haladéktalanul törölni. Skoopy tájékoztatja továbbá az Igénybe Vevőt, hogy a Skoopy Partnerei jogosultak a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról a Skoopy-t értesíteni.

 

17.8 Igénybe Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy az ilyen tisztességtelen piaci magatartásra ösztönző ajánlatétellel a Skoopy Partnerét gazdasági veszélybe sodorja, tekintettel arra, hogy az ilyen ajánlatok Skoopy Partnerei által történő elfogadása és a Skoopy megkerülésével kötött adás-vétel teljesítése esetén a Skoopy Partnere súlyos szerződésszegést követ el és anyagi kártérítéssel tartozik a Skoopy felé.

Skoopy az ilyen jellegű magatartások visszaszorítása céljából Partnereinél próbavásárlásokat végezhet.  

 

17.9 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Marketplace használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy Skoopy a Marketplaceen esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Skoopy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni, mely törlés a Weboldalhoz tartozó regisztráció törlését is maga után vonja.

 

17.10 Igénybe Vevő köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

 

17.11 Amennyiben az Igénybe Vevő e-mail fiókját feltörik, köteles erről Skoopy ügyfélszolgálatát értesíteni, megjelölve az ajánlat nevét és a függő rendelésének azonosító számát. Skoopy az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert. Az Igénybe Vevő e-mail fiókjának jogosulatlan feltöréséből származó károkért Igénybe Vevő kártalanításra vagy kártérítésre Skoopy-tól és Partnerétől nem tarthat igényt.

 

17.12 Skoopy a Weboldal és a Marketplace regisztrált Igénybe Vevői számára hűségprogramot (”Hűségprogram”) működtet. A Hűségprogramban résztvevők Vásárlásaik száma függvényében különböző kedvezményekre jogosultak, a vásárlási szokásaiknak megfelelő fokozatba sorolás szerint.

 

17.13 Skoopy a Weboldalon Bónuszkerék elnevezésű alkalmazást (”Bónuszkerék”) üzemeltet. A Bónuszkerék több cikkelyre van felosztva, amelyek a ”PRÓBÁLD ÚJRA”, ”NYERTÉL”, ”NEM NYERTÉL” feliratokat tartalmazzák. A Weboldal regisztrált Igénybe Vevői naponta egyszer jogosultak megpörgetni a Bónuszkereket, amelynek iránytűje véletlenszerűen megáll a kerék valamely cikkelyén. Amennyiben az iránytű a ”NYERTÉL” feliraton áll meg, úgy a www.bonuszbrigad.hu/bonuszkerek oldalon leírtak szerinti nyeremény illeti meg a pörgető Igénybe Vevőt.

 

XVIII. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

 

Lásd Adatkezelési tájékoztató.

 

XIX. Elállás

 

19.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az Igénybe Vevő a termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

 

19.2 A vásárlástól való elállás esetén Igénybe Vevő köteles a terméket az elállást követő 14 napon belül sértetlen állapotban visszaszolgáltatni a terméket forgalmazó Partner részére. A Partner a termék visszaszolgáltatását követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles a termék vételárát visszautalni. Partner jogosult a termék kipróbáláshoz feltétlenül szükséges használatból, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárainak megtérítését kérni.

 

19.3 Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt Igénybe Vevő az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.

 

19.4 Amennyiben Igénybe Vevő vásárlástól való elállási jogát gyakorolja, úgy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket Igénybe Vevő viseli. Más költségek Igénybe Vevőt az elállással kapcsolatosan nem terhelik.

 

19.5 Ha az Igénybe Vevő a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.

 

19.6 Ha az Igénybe Vevő a megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése az Igénybe Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

 

19.7 A Partner a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt termék visszajuttatása részére nem történik meg. Az Igénybe Vevő köteles a leghamarabb (a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően, a termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

 

19.8 Amennyiben a Partner az Igénybe Vevő által megrendelt termék szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles az Igénybe Vevőt tájékoztatni, és a megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és az Igénybe Vevő is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

 

XX. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

 

20.1 Skoopy a Marketplaceen értékesített termékek tekintetében minden esetben megbízott közvetítőként jár el és a Partner által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem kellék-, illetve termékszavatossági kötelezettséggel.

 

20.2 A Marketplaceen a Skoopy Partnerei által forgalmazott termékek garanciáját a Partner vagy a megjelölt szakszerviz biztosítja. Az Igénybe Vevő a jótállással rendelkező termékhez szállításkor csatolva megkapja annak garancialevelét, amely tartalmazza a javítást biztosító szakszerviz adatait is.

 

20.3 Skoopy az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

- Telefonon: 06 1 780 7360 (munkanapokon 8-18 óráig)

- E-mailen: help@bonuszbrigad.hu

Skoopy tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy kizárólag az itt megjelölt e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.

 

20.4 Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során Skoopy a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Skoopy a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

 

20.5 Amennyiben Igénybe Vevő panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Igénybe Vevő jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: http://www.nfh.hu/node/4535  és http://www.nfh.hu/node/4306.

 

20.6 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, az Igénybe Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Skoopy székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. A Skoopy kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.

 

20.7 Az Igénybe Vevő jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:

- A Budapesti Békéltető Testület által üzemeltetett Online Vitarendezéi Platform kapcsolattartói pont elérhetőségei: onlinevita@bkik.hu

- Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége: ec-odr@europa.eu

- Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

 

20.8 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

XXI. Szellemi tulajdon

 

21.1 A Marketplace és a Marketplaceen található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Skoopy, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Marketplace a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

 

21.2 A Marketplaceen található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Marketplace bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Skoopy előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

 

21.3 Skoopy szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

XXII. A felelősség korlátozása

 

22.1 Skoopy nem vállal felelősséget a Marketplace és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Skoopy minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Piacteret vírusok vagy kártevők támadják meg. Skoopy-t nem terheli felelősség az Igénybe Vevő által a Marketplace használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Igénybe Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Marketplace használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 

22.2 Skoopy az ajánlatban szereplő leírást, ahol megbízott közvetítőként jár el, teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós termék-jellemző között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Partnert terheli.

 

XXIII. Alkalmazandó jog

 

Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.ÁSZF letöltése (hatály: 2016. augusztus 1. - )
ÁSZF letöltése (hatály: 2016. január 21. - 2016. július 31.)
ÁSZF letöltése (hatály: 2015. június 26. - 2016. január 20.)
ÁFF letöltése (hatály: 2010. szeptember 1 - 2015. június 25.)
Hívd meg
a barátaid és keress
1.000 Forintot!
Brigád Pont
Címünk:
Corvin Plaza, 1082 Budapest, Futó utca 37-45. 1. emelet, Posta melletti öböl.

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek:
10:00-20:00
Szombat-Vasárnap:
10:00-16:00
-63% CEWE FOTÓKÖNYV
13.490 Ft 159 vásárló
-46% Wellness Siófokon két főnek
39.900 Ft 64 vásárló
-31% Komplex nőgyógyászati szűrés
10.990 Ft
Piactéri ajánlatok
-50%
Professzionális weboldal
-57%
Géllakkozás kézre,lábra,mini manikűrrel
-58%
Gél lakk lábra, mini manikűrrel, talpmasszázzsal
-73%
Ismerje meg szervezete gyenge pontjait
-25%
Pedikűr tartós gél lakkozással
Segít a brigád UNICEF jótékonyság
Ha nem vagy elégedett,
visszaadjuk a pénzedet!
Hírlevél feliratkozás
Iratkozz fel a Brigád hírlevelére,
hogy ne maradj le semmiről!
FELIRATKOZOM

OLDAL TETEJÉRE