2021.01.21-én módosultak az oldal általános szerződési feltételei, az új ÁSZF-et itt éred el. Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk

Rendben
Mentett ajánlatok
Saját fiókom
A Bónusz Brigád használatához javasoljuk, hogy jelentkezz be.
MindenTermék és élelmiszerÉlményUtazásÉtteremEgészségSzépségTanfolyamKultúraPraktikus Ajándék

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek


Hatályos 2021. január 21. napjától.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg a Skoopy Kft. (1065 Budapest, Révay köz 4.; Cg. 01-09-933339 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (”Skoopy”) kizárólagos tulajdonában álló, és a Skoopy által üzemeltetett www.bonuszbrigad.hu domainen elérhető, ”Bónuszbrigád” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) felhasználásának, igénybevételének valamint a Weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit.


Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Weboldalt látogatja, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre, szolgáltatást vesz igénybe, terméket vásárol illetve megrendelést ad le (”Igénybe Vevő”).

A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással az Igénybe Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. A Skoopy törekszik arra, hogy az ÁSZF változásait az Igénybe Vevők nyomon követhessék. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Igénybe Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

A Skoopy jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen ÁSZF-ben, mind a Weboldalon ”Brigád” vagy ”Bónusz Brigád” néven is szerepelhetnek. 

 

1. A szerződés létrejötte, tárgya

 

1.1 A jelen ÁSZF szerinti szerződés Skoopy és Igénybe Vevő között jön létre akkor, amikor Igénybe Vevő igénybe veszi Skoopy szolgáltatását és elfogadja a jelen ÁSZF-et a regisztráció során. A szolgáltatás célja az Igénybe Vevők számára – bizonyos esetekben - kedvezményes szolgáltatásokat közvetíteni.


1.2 A szolgáltatások közvetítését, Skoopy a szolgáltatás igénybevételére jogosító, és adott esetben az előre meghatározott kedvezményt tartalmazó, az alábbi 6.2 pontban részletesen meghatározott, bónuszok (”Bónusz”) értékesítése útján végzi el. Skoopy a jelen szerződésben vállalt szolgáltatásai a Bónuszokkal igénybe vehető a Skoopy Partnerei által nyújtott szolgáltatásainak teljesítésére nem terjed ki, azokért az Igénybe Vevőkkel szemben semmilyen felelősséget nem vállal és a hibás teljesítésből vagy egyéb magatartásból származó igényeket a Partnerre hárítja.


1.3 A megrendelés megküldésével és annak Skoopy általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.


1.4 Skoopy vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.


1.5 Tekintettel arra, hogy a Skoopy közvetítő szolgáltatóként jár el, a Szolgáltatásnak az Igénybe Vevő felé történő teljesítéséért egyedül a Skoopy-val szerződött partner (”Partner”) felelős. A Skoopy kizárja felelősségét a Partner teljesítésével kapcsolatban. A Partner általi nem vagy nem megfelelő teljesítés esetén a Partner tartozik teljes körű helytállási kötelezettséggel.

1.6 Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az Igénybe Vevőkkel megkötött szerződéseket Skoopy nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

1.7 Skoopy, mint a Szervezet az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület tagja, aláírója a szervezet etikai kódexének.

 

2. A Weboldal működése

 

2.1 A Weboldal működtetését a Skoopy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Skoopy egyrészt közvetített szolgáltatásként a Weboldalon a Partnerek szolgáltatásait – az esetlegesen közösen megállapított kedvezménnyel - Bónuszok értékesítésén keresztül teszi elérhetővé az Igénybe Vevők számára.


2.2 A Weboldalon a Bónusz megvásárlásával igénybe vehető szolgáltatások tartalmának részletes leírását és az igénybevétel/átvétel feltételeit az adott Elsődleges Szolgáltatásra vonatkozó ajánlat (”Ajánlat”) tartalmazza. Amennyiben az Ajánlat tartalma módosul, erről Skoopy a Weboldal azon regisztrált Igénybe Vevői részére, akik az ajánló rendszer szerint az adott Ajánlat vevőkörébe tartoznak az Ajánlat leírását közvetlenül is megküldi.


2.3 Értékesítés esetén az Igénybe Vevő megvásárolja a Bónuszt, így az Ajánlat véglegessé válik és a Bónuszt megvásárló Igénybe Vevők elektronikus levélben egy linket kapnak. A Bónusz nemcsak az ún. Elsődleges Szolgáltatásra, hanem ún. Alternatív Szolgáltatásra is beváltható 2019. január 01. napjától (érvényes a 2019. január 01. napját követően vásárolt, de még be nem váltott Bónuszok esetében is). Ezzel a Bónusz többcélú utalványnak minősül, ugyanis beváltható a Brigád Boltban elérhető bármely másik Szolgáltatásra, Utazásra szóló bónuszra. A későbbiekben a Weboldalon elérhető bármely Szolgáltatásra, Utazásra szóló bónuszra is beváltható lesz a Bónusz. A kapott link segítségével a Bónusz kinyomtatható, vagy akár digitális formában is felhasználható akként, hogy a Bónusz Szolgáltatónál történő bemutatásával igénybe vehetik a Bónuszon szereplő Elsődleges vagy Alternatív Szolgáltatást az ott meghatározott áron, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.


2.4 Skoopy fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon, a Bónusz megvásárlására nyitvaálló időtartamot annak lejárata esetén legalább 24 órával, akár több alkalommal is meghosszabbítsa.


2.5 Amennyiben az Igénybe Vevő a Bónusz árát a Brigád Boltban készpénzben vagy bankkártyával fizeti meg, úgy a kinyomtatott Bónuszt a Brigád Boltban veheti át, egyben szolgáltatás esetében a Bónusz kinyomtatására feljogosító linket e-mailben megkapja. Banki átutalás, bankba történő készpénzbefizetés, illetve belföldi postautalványon, vagy más nem azonnali elektronikus befizetés esetén Igénybe Vevő a Bónusz vételárának a Skoopy bankszámláján történő jóváírása után azonnal, de legkésőbb a jóváírástól számított egy munkanapon belül kapja meg a Bónusz kinyomtatását lehetővé tevő linket.


2.6 Amennyiben az Igénybe Vevő a Bónusz vételárának megfizetésétől számított 1 munkanapon belül nem kapná meg a Bónusz kinyomtatásához szükséges linket elektronikus levélben, úgy köteles ezt Skoopy ügyfélszolgálatán haladéktalanul írásban jelezni.


2.7 A Bónusz kinyomtatása mellett a Bónusz digitális formában történő bemutatása is feljogosítja az Igénybe Vevőt a szolgáltatás igénybe vételére.

 

3. Regisztráció

 

3.1 A Weboldal regisztráció nélkül is használható:
A Bónuszvásárlás az e-mail cím megadásával vagy a regisztrációs folyamat elvégzésével indítható el.


3.2 A regisztráció két módon lehetséges:

(i) Közvetlen regisztráció: Az oldalon található ”REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva működő és valós e-mail címe, majd jelszava és neme megadása után az általa megadott email címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő emailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni. Szabadon választható, hogy a regisztráció során az Igénybe Vevő megadja-e lakóhelyét/tartózkodási helyét.


(ii) Regisztráció Facebook Connect útján: Azon Igénybe Vevők, akik egyúttal a www.facebook.com weboldalon (”Facebook”) is regisztráltak, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldalt. Ebben az esetben a Facebook Connect gombra kattintva az Igénybe Vevő összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely azt is jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek és a Skoopy az Igénybe Vevő facebook oldalán található személyes adataihoz is hozzáfér (facebook profilnév, profilkép, facebookon megadott e-mail cím, nem, születésnap, facebookon megadott lakcím)


3.3 A Weboldalon történő regisztrációjával létrehozott profiljához az Igénybe Vevő jogosult feltölteni egy fényképet. Fényképként csak az Igénybe Vevőt ábrázoló fénykép tölthető fel, vagy pedig olyan kép, rajz, grafika, stb., amely fiktív személyt/élőlényt ábrázol, vagy egyéb módon egyedileg beazonosítható. A választott kép nem lehet más személy képmása, vagy más módon törvénybe ütköző, káros, obszcén, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.


3.4 A regisztráció megerősítése és a jelen ÁSZF elfogadása, valamint a hírlevélre történő feliratkozás az Igénybe Vevő tevőleges magatartásával valósul meg úgy, hogy a felhasználói fiók létrehozásával a felhasználási feltételek is elfogadásra kerülnek. A hírlevélre történő feliratkozás az un. check box bejelölésével történik Igénybe Vevő részéről. A hírlevélre történő feliratkozás az Igénybe Vevő szabad választásán alapul, az nem feltétele a regisztrációnak és a Weboldalon történő vásárlásnak.


3.5 A Weboldalon történő regisztrációjával létrehozott profiljához az Igénybe Vevő jogosult feltölteni egy fényképet. Fényképként csak az Igénybe Vevőt ábrázoló fénykép tölthető fel, vagy pedig olyan kép, rajz, grafika, stb., amely fiktív személyt/élőlényt ábrázol, vagy egyéb módon egyedileg beazonosítható. A választott kép nem lehet más személy képmása, vagy más módon törvénybe ütköző, káros, obszcén, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.


3.6 A Weboldalon történő regisztráció a Piactéren (www.bonuszbrigad.hu) történő vásárlásra is használható a Piactérre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szerint.


3.7 A Skoopy tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben ahhoz Igénybe Vevő hozzájárul, úgy a regisztráció során megadott személyes adatait a Skoopy különböző üzleti partnerei részére továbbítja, annak érdekében, hogy a partnerek reklám üzenetekben tájékoztassák Igénybe Vevőt a partner termékeiről és szolgáltatásairól direkt marketing céllal.

 

4. Bónuszvásárlás technikai lépései

 

4.1 Az Ajánlatban megjelölt szolgáltatás ún. Elsődleges Ajánlatként értelmezendő, azaz amíg az Igénybe Vevő nem jelöl ki egy másik, ún. Alternatív Ajánlatot, addig a kiválasztott ajánlatban szereplő Elsődleges Szolgáltatás tekintendő alapértelmezett ajánlatnak. Ezzel az Igénybe Vevő tulajdonképpen többcélú bónuszt vásárol, mely szabadon beváltható a Brigád Boltban elérhető bármely szolgáltatásra vagy utazásra szóló bónuszra, az alább részletezettek szerint. A későbbiekben a Weboldalon elérhető bármely Szolgáltatásra, Utazásra szóló bónuszra is beváltható lesz a Bónusz.


4.2. Amennyiben Igénybe Vevő az alapértelmezett ajánlattól, szolgáltatástól eltérő ajánlatra, szolgáltatásra szeretné beváltani a Bónuszt, akkor ezt a szolgáltatást személyesen ki kell jelölni a Brigád Boltban (Duna Pláza, Váci út 178, 1. emelet, a Media Markt mellett). A Weboldalon történő kijelölésre szintén lehetőség lesz. Alternatív Ajánlat kijelölésére az Elsődleges Ajánlat beváltási ideje alatt van lehetőség, mely nem érinti a kijelölt Alternatív Ajánlat esetlegesen kitolódott beváltási időtartamát. Tehát Alternatív Ajánlat kijelölésére kizárólag az Elsődleges Ajánlat beváltási határidején belül van lehetőség, ám ezen idő intervallumon belül korlátlan alkalommal kijelölhető új Ajánlat.


4.3 Az Ajánlatban megadott szolgáltatás és termék árak minden esetben az Igénybe Vevő által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó árak, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva és az esetleges Környezetvédelmi termékdíjat is magukban foglalják.
Amennyiben a kijelölt új Ajánlat összege magasabb, mint az Elsődleges Szolgáltatás összege, akkor a kijelölés során az Igénybe Vevőnek kiegészítő fizetési kötelezettséget keletkezik. Amennyiben a kijelölt új Ajánlat összege alacsonyabb, mint az elsődleges szolgáltatás összege, akkor a kijelölés során Igénybe Vevőnek követelése keletkezik a Skoopy-val szemben, melyet a Skoopy oly módon teljesít, hogy a különbözet összegét jóváírja az Igénybe Vevő virtuális egyenlegén. A jóváírt összeg a jóváírástól számított 14 napig használható fel.


4.4 Amennyiben az Igénybe Vevő valamely Ajánlatban meghatározott Elsődleges Szolgáltatást (Alternatív Ajánlat kijelölésének lehetőségével) vagy terméket meg kívánja vásárolni, úgy a ”MEGVESZEM" vagy a ”KOSÁRBA” gombra kattintással vásárolhatja meg a szolgáltatást vagy terméket, ahol megjelöli a választott fizetési módot, melyek a következők lehetnek:


(i) Átutalásos fizetés esetén az Igénybe Vevő a "FIZETÉS ÁTUTALÁSSAL” gombra kattintást követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a szolgáltatásért vagy termékért . Ez esetben a közlemény egy egyedileg generált számsor, amely biztosítja az Ajánlat és az Igénybe Vevő beazonosítását. A vásárló által a szolgáltatás teljesítése érdekében a Skoopy részére átadott személyes adatokat a Skoopy az adatkezelési tájékoztatóban írtaknak megfelelően kezeli.


(ii) Bankkártyás fizetés esetén a ”BANKKÁRTYÁS FIZETÉS” gombra kattintást követően az Igénybe Vevőt a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató weboldalára irányítja át a Weboldal, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.


(iii) A Brigád Boltban történő készpénzbefizetés esetén az Igénybe Vevő a ”MEGVESZEM” gombra kattintás után e-mail-t kap melyben Skoopy jelzi, hogy az Ajánlat vételárát a Brigád Boltban lehet befizetni.


(iv) Banki készpénzbefizetés választása esetén a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követően Skoopy elektronikus levelet küld Igénybe Vevő részére, benne a befizetéshez szükséges adatokkal, a befizetési közleményben feltüntetendő információkkal (azonosító szám, felhasználó neve).


(v) Belföldi postautalványon történő befizetés választása a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követően Skoopy elektronikus levelet küld Igénybe Vevő részére, benne a befizetéshez szükséges adatokkal, a befizetési közleményben feltüntetendő információkkal (azonosító szám, felhasználó neve). E fizetési mód esetén az összeg általában 7 munkanapon belül érkezik meg Skoopy bankszámlájára. A vásárló által a szolgáltatás teljesítése érdekében a Skoopy részére átadott személyes adatokat a Skoopy az adatkezelési tájékoztatóban írtaknak megfelelően kezeli.


(vi) Utazási szolgáltatások esetén bizonyos Ajánlatok árát a Vista Utazási Irodában, személyesen is kiegyenlítheti az Igénybe Vevő. Az ilyen Ajánlatoknál ez a lehetőség és a fizetési feltételek részletezésre kerülnek.

 

4.5 Banki átutalás, akár banki készpénzbefizetés, akár belföldi postautalványon történő befizetés választása esetén, amennyiben a Bónusz vételára 3 munkanapon belül nem érkezik meg a Skoopy bankszámlájára, úgy Skoopy a megrendelés leadásától számított 5., 7. és 9. munkanapokon emlékeztetőt küld az Igénybe Vevőnek arról, hogy a befizetés nem érkezett meg. Amennyiben a ”MEGVESZEM” gombra kattintást követő 10. napon az Igénybe Vevő által megvásárolni kívánt Bónusz vételára nem érkezik meg Skoopy bankszámlájára, akkor Skoopy úgy tekintheti, hogy Igénybe Vevő elállt a vásárlási szándékától. Ebben az esetben Skoopy Igénybe Vevő megrendelését törölheti, és amennyiben a Bónusz vételára a Megrendelés leadásától eltelt 10. napot követően érkezik be Skoopy bankszámlájára, úgy ezt a befizetés beazonosítását követően visszautalhatja arra a bankszámlára, ahonnan a befizetés érkezett.


4.6 Amennyiben az Igénybe Vevő él az új Ajánlat kijelölésének lehetőségével és a kijelölt új Ajánlat összege magasabb, mint az Elsődleges Szolgáltatás összege, abban az esetben Igénybe Vevő választása szerint készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki a különbözet összegét a Brigád Boltban. Abban az esetben, ha a Weboldalon történik a kijelölés, akkor a fent leírt módokon kerülhet sor a kiegészítő fizetési kötelezettség teljesítésére.


4.7 Amennyiben Igénybe Vevő akár banki átutalás, akár banki készpénzbefizetés, akár belföldi postautalványon történő befizetés választása esetén a közlemény rovatban hibásan tünteti fel a szükséges, Skoopy visszaigazoló emailjében megjelölt adatokat, úgy Skoopy a számlájára beérkezett pénzösszeget nem tudja beazonosítani. Ebben az esetben Igénybe Vevő köteles a Skoopy ügyfélszolgálatának jelezni a 9.2 pont alatt megadott elérhetőségeken, hogy nem kapta meg a Bónuszát vagy a Brigád Plázában vásárol terméket.


4.8 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben e bejelentését az adott Bónusz érvényességi idején túl teszi meg, úgy a Bónuszra igényt már nem tarthat, csak a Bónusz általa igazoltan megfizetett vételárának visszatérítésére. Igénybe Vevő visszatérítésre vonatkozó igényt a befizetés bizonylataival együtt a Ptk. szerinti elévülési időn belül terjeszthet elő.


4.9 Amennyiben az Igénybe Vevő az Elsődleges Szolgáltatást, az arra jogosító Bónuszt, illetve a megvásárolt terméket ajándékba kívánja adni harmadik személy részére, úgy vásárláskor az ”AJÁNDÉKBA ADOM” gombra kattintással köteles megjelölni annak a személynek a nevét, akinek ajándékba szánja. Ebben az esetben is van lehetőség Alternatív Ajánlat kijelölésére a meghatározott eljárási módon, ám erre kizárólag az Igénybe Vevő vásárló jogosult. Lehetősége van továbbá az Igénybe Vevőnek arra is, hogy személyes üzenetet fűzzön a Bónuszhoz.


4.10 Amennyiben a regisztráció, vagy a megrendelés során Igénybe Vevő hibás adatot adott meg (félreklikkelés), vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, a böngésző ”vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet, s újra próbálkozhat. A regisztrációkor megadott adatokat a személyes felületen bármikor javíthatja. Amennyiben egy már leadott és véglegesített megrendelés leadását követően észleli Igénybe Vevő a hibát (pl. tévedés a megvásárolni kívánt Bónuszok számában, a megajándékozott nevében, stb.), úgy köteles haladéktalanul, de Bónusz vásárlás esetében legkésőbb a Bónusz érvényességi ideje utolsó napjáig Skoopy ügyfélszolgálatához fordulni. Igénybe Vevő késedelméből eredő károkért Skoopy nem tartozik felelősséggel.


4.11 Skoopy köteles az Igénybe Vevő megrendelésének megérkezését az Igénybe Vevő felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Igénybe Vevő megrendelésének elküldéséről késedelem nélkül – de legfeljebb 48 órán belül – nem érkezik meg az Igénybe Vevőhöz, az Igénybe Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.


4.12 Az Ajánlatban feltüntetett szolgáltatások igénybe vételével és termékek átvételével kapcsolatosan az Ajánlat minden szükséges információt részletesen tartalmaz egyrészt a ”FONTOS” kiemeléssel kezdődő leírásban, másrészt pedig a vásárlás után kiküldött, automatikusan generált email üzenetekben. Ezen túl a Bónusz tartalmaz információt arra vonatkozóan, hogy Igénybe Vevő jogosult Alternatív Ajánlat kijelölésére és Alternatív Szolgáltatás igénybevételére. A Skoopy az Igénybe Vevő felé nem vállal felelősséget azokban az esetekben, amikor egy megvásárolt Bónusz beváltási ideje alatt az Igénybe Vevő elmulasztja a Bónusz beváltását, nem él a kijelölés lehetőségével, illetve nem teszi meg az Ajánlatban foglalt, a szolgáltatás vagy termék tényleges hozzáférése érdekében szükséges lépéseket.


4.13 Termékek vásárlása esetén Igénybe Vevőnek lehetősége van a Brigád Boltban személyesen átvenni vagy kiszállítást kérni az ország határain belülre. A kiszállítást a Partner vagy a Skoopy által szerződtetett futárszolgálat intézi és vállal a szállítással kapcsolatosan felelősséget az adott Partner általános szerződési feltételeiben foglaltaknak megfelelően. Ebben az esetben a kiszállítás pontos elvégzéséhez szükséges személyes adatok (irányítószám, helység név, utca, házszám, bónuszkód, vételár) továbbításra kerülnek a kiszállítást végző társaság részére, melyhez az Igénybe Vevő kifejezett hozzájárulását adja.


4.14 Amennyiben az Igénybe Vevő terméket vásárolt és a Brigád Boltban történő átvételi lehetőséget választotta, úgy az Igénybe Vevőnek küldött e-mailes értesítéstől számított 5 napon belül van lehetősége az Igénybe Vevőnek a megvásárolt terméket átvenni a Brigád Boltban.


4.15 A termék szállításával kapcsolatos részletek – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – nem képezik a Partner szerződéses kötelezettségét. Ennek alapján sem a Partner, sem az Igénybe Vevő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez, a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatok, tájékoztatások bármely módon történő nem teljesülése esetén.


4.16 A termékek feletti tulajdonjog az átvételkor, a kiszállításkor vagy a házhozszállításkor száll át az Igénybe Vevőre, amennyiben az Igénybe Vevő kifizette termék vételárát.


4.17 Sem a Partner, sem pedig a Skoopy nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet az Igénybe Vevő vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy a Partner teljesíti a megrendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a termék használatából származnak azoknak az Igénybe Vevő részére történő átadása után. A termék szállítása közbeni elveszítése, valamint a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik. A SKOOPY Kft. mindent megtesz azért, hogy az Igénybe Vevőt az ezzel kapcsolatos igényérvényesítésében támogassa és segítséget nyújtson.


4.18 A Skoopy valamennyi regisztrált Igénybe Vevő számára fiókot vezet a Bónusz Brigád egyenlegéről, amelyen nyilvántartja azon összegeket, amelyeket a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben az Igénybe Vevő számláján jóváír. Igénybe Vevő aktuális egyenlegéről bejelentkezését követően a személyes adatainál kap tájékoztatást.


4.19 Az Igénybe Vevő az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Bónusz Brigád egyenlegén a Skoopy által - az Igénybe Vevő pénzben történő befizetésén kívül - bármilyen okból jóváírt összeg (”Virtuális Kredit”) pénzben történő kifizetésére, banki visszautalására nem kerülhet sor. Igénybe Vevő az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy egy vásárlási alkalommal a kosár végösszegének maximum 10%-a fizethető ki Virtuális Kredittel. A Bónusz Brigád honlapján elérhető nyereményjáték során az Igénybe Vevő által megnyerhető ajánlat a regisztrált Brigád fiókba kerül megjelenítésre. A Virtuális Kreditet az Igénybe Vevő kizárólag a Bónusz Brigád honlapján eszközölt vásárlásai során tudja felhasználni. Amennyiben az Igénybe Vevő a Virtuális Kredit felhasználásával vásárol és él az elállási jogával, úgy a megvásárolt termék Igénybe Vevő által forintban teljesített vételára az Igénybe Vevő részére visszautalásra kerül, míg a vásárlás során felhasznált Virtuális Kredit az Igénybe Vevőnek visszajár a brigád egyenlegén való jóváírással, mely ilyen módon újra felhasználható az Igénybe Vevő által kiválasztott újabb vásárlása alkalmával.

4.20 A Virtuális Kredit felhasználásának 4.19. pontban körülírt korlátozás vonatkozik az Ajándékkártya beváltásával jóváírt Virtuális Kreditre, valamint a 14 napos elállás esetén történt Virtuális Kredit jóváírásokra is, tehát az Igénybe Vevő adott pillanatban meglévő Virtuális Kreditének teljes összegére.


4.21 Amennyiben az Igénybe Vevő a vásárlás során Virtuális Kreditet is felhasznál, az adott termékhez vagy Elsődleges szolgáltatáshoz kapcsolódó számlán szereplő érték Bónusz Brigád oldalon szereplő vételár Virtuális Kredit felhasználásával nyújtott kedvezménnyel csökkentett összege. Ugyanígy, ha Igénybe Vevő él a kijelölés lehetőségével és a kijelölt új Ajánlat összege magasabb, mint az Elsődleges Ajánlaté, akkor Virtuális Kredit felhasználásával történő kiegészítő vásárlás/fizetés esetén a kapcsolódó számlán a virtuális Kredittel csökkentett összeg szerepel.

 

5. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

 

5.1 Igénybe Vevő a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképpen a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.


5.2 Igénybe Vevő kifejezetten felelősséggel tartozik Skoopy-val szemben a Skoopy által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Skoopy-nak a Weboldal Igénybe Vevő általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.


5.3 Igénybe Vevő Skoopy előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.


5.4 Igénybe Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Skoopy felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.


5.5 Amennyiben Skoopy tudomására jut bármilyen, az Igénybe Vevő általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni, illetve - egyoldalú döntése szerint - törölni.


5.6 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelenített Ajánlatok kizárólag a Skoopy-val szerződéses jogviszonyban lévő Partnerek, a Skoopy részére, egyedileg kialakított kedvezményes ajánlatokat testesítik meg.


5.7 Skoopy tájékoztatja az Igénybe Vevőt és Igénybe Vevő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, a Skoopy Partnerével való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a Weboldalon közzétett ajánlathoz hasonló kedvezményes adás-vételt lefolytatni rábírva a Skoopy szerződéses Partnerét a Skoopy megkerülésére, úgy a Skoopy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját haladéktalanul törölni. Skoopy tájékoztatja továbbá az Igénybe Vevőt, hogy a Skoopy Partnerei jogosultak a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról a Skoopy-t értesíteni.


5.8 Igénybe Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy az ilyen tisztességtelen piaci magatartásra ösztönző ajánlatétellel a Skoopy Partnerét gazdasági veszélybe sodorja, tekintettel arra, hogy az ilyen ajánlatok Skoopy Partnerei által történő elfogadása és a Skoopy megkerülésével kötött adás-vétel teljesítése esetén a Skoopy Partnere súlyos szerződésszegést követ el és kártérítéssel tartozik a Skoopy felé.


5.9 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy Skoopy a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Skoopy jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni vagy törölni.


5.10 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy hozzájárulása esetén a Skoopy a személyes adatok automatizált kezelése során a személyes adatokat az Igénybe Vevőkhöz fűződő, bizonyos személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére is használja (profilalkotás), annak érdekében, hogy Igénybe Vevő személyre szóló kedvezményekhez jusson. Ennek keretében a Skoopy az Igénybe Vevő személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét használja fel.


5.11 Skoopy tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy a Weboldalon az Ajánlatokkal kapcsolatosan feltüntetett véleményeket moderálja és csupán az általa kiválasztott, azonban az adott Ajánlat szempontjából a legrelevánsabb fogyasztói véleményeket tünteti fel.


5.12 Igénybe Vevő köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.


5.13 Amennyiben az Igénybe Vevő e-mail fiókját feltörik, köteles erről Skoopy ügyfélszolgálatát értesíteni, megjelölve az ajánlat nevét és a függő rendelésének azonosító számát. Skoopy az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert. Az Igénybe Vevő e-mail fiókjának jogosulatlan feltöréséből származó károkért Igénybe Vevő kártalanításra vagy kártérítésre Skoopy-tól és Partnerétől nem tarthat igényt.


5.14 Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Ennek keretében a Skoopy Kft. az adathordozó szervereinek magas szintű biztonságáról folyamatosan gondoskodik. A szerverekhez történő fizikai hozzáférés kizárólag szigorú engedélyezési eljáráson keresztül lehetséges. A Skoopy webalkalmazásai szintén az iparágban általánosan elfogadott, biztonságos alkalmazás szerveren kerülnek futtatásra. Támadás esetén az elsődleges cél az adatbiztonság megőrzése, mivel a végfelhasználók által használt rendszerek 100%-ban redundánsak adat és szolgáltatás szinten is, incidens esetén azonnal megszüntetésre kerülnek az érintett szerverek elérését, amíg a kivizsgálás tart.


5.15 A Barátmeghívás funkció használatával Igénybe Vevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a meghívóban a Skoopy bizonyos személyes adatait közli a címzettel, annak érdekében, hogy a címzett be tudja azonosítani a meghívást kezdeményező felet. Az adatközlő (Igénybe Vevő) kötelessége a címzett hozzájárulásának beszerzése a tekintetben, hogy megadta a meghívott fél e-mail címét.

 

5.16 Skoopy a Weboldalon Bónuszkerék elnevezésű alkalmazást (”Bónuszkerék”) üzemeltet. A Bónuszkerék több cikkelyre van felosztva, amelyek a ”PRÓBÁLD ÚJRA”, ”NYERTÉL”, ”NEM NYERTÉL” feliratokat tartalmazzák. A Weboldal regisztrált Igénybe Vevői naponta egyszer jogosultak megpörgetni a Bónuszkereket, amelynek iránytűje véletlenszerűen megáll a kerék valamely cikkelyén. Amennyiben az iránytű a ”NYERTÉL” feliraton áll meg, úgy az oldalon leírtak szerinti nyeremény illeti meg a pörgető Igénybe Vevőt.

 

6. A Bónusz vásárlásának visszaigazolása

 

6.1 Szolgáltatás esetén, a véglegessé vált Ajánlatra vonatkozóan a vásárlást követően megkapott e-mailben található linkről kinyomtatott vagy digitális formában bemutatott Bónusz jogosítja fel az Igénybe Vevőt a szolgáltatás igénybevételére.


6.2 A Bónusz egy, az azon szereplő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó utalvány, amely az alábbiakat tartalmazza:
- Az Elsődleges Szolgáltatás megnevezését,
- Arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a Bónusz annak érvényességi idején belül bármely más szolgáltatásra vagy utazásra szóló bónuszra beváltható, a Brigád Boltban történő új Ajánlatra történő kijelöléssel
- Az Elsődleges Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezését, az Elsődleges Szolgáltatás nyújtásának (a Bónusz beváltásának) helyszínét,
- A Bónusz névértékét,
- A kedvezmény mértékét, amennyiben a kedvezmény az adott ajánlatnál rendelkezésre áll,
- A Bónusz egyedi azonosító számát és bárkódját (a Bónusz egyedi azonosító száma az új Ajánlatra történő kijelöléssel nem változik),
- Az Igénybe Vevő vagy ajándékozás esetén a megajándékozott személy nevét,
- A Bónusz érvényességi idejét (kezdő és végső időpont),
- A Bónusz felhasználásának legfontosabb szabályait.


6.3 A Bónusz+ (bónuszplusz) a Weboldalon a rögzített Ajánlatok szerint meghatározott mértékű kedvezmény igénybevételére feljogosító Bónuszok, amelyekkel az Igénybe Vevők kedvezményes vásárlásra szereznek jogot a Bónusz+-on megjelöltek szerint. A Bónusz+ értékesítésére és felhasználására az ÁSZF rendelkezései érvényesek.


6.4 A kinyomtatott Bónusszal az Igénybe Vevő a Bónusz érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Elsődleges Szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Ugyanezen időtartam alatt az Igénybe Vevő jogosult új ajánlat kijelölésére, mellyel Alternatív Szolgáltatás igénybevételére szerez jogosultságot. Az érvényességi idő lejártát követően a Bónusz értékét veszti, nem használható fel és az ára nem igényelhető vissza.


6.5 A Bónusz felhasználásakor a fizetést megelőzően az Igénybe Vevő köteles értesíteni a Partnert vagy a Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez Bónuszt kíván felhasználni. A szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki bizonylatot (számlát) az Igénybe Vevő részére. A szolgáltatás teljesítése érdekében a Skoopy Kft. bizonyos személyes adatokat (név, megvásárolt bónusz, egyedi azonosító szám) továbbít a Partner részére, melyhez az Igénybe Vevő kifejezett hozzájárulását adja. A hozzájárulás megadása a szolgáltatás teljes körű és szerződésszerű ellátásának feltétele.


6.6 A Bónusz készpénzre nem váltható. Amennyiben az Igénybe Vevő a Partnernél nem a Bónuszon szereplő, hanem olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amelynek értéke nem éri el a Bónusz névértékét, úgy Partner jogosult dönteni, hogy elfogadja-e vagy sem az igénybe venni kívánt másik szolgáltatás ellenértékének Bónusszal történő megfizetését. Igénybe Vevő nem jogosult a két szolgáltatás ára közötti különbözetre.


6.7 A Bónusz átruházható harmadik személyekre.


6.8 Amennyiben az Igénybe Vevő e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Bónuszt elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről Skoopy-t emailben értesíteni, megjelölve az Ajánlat nevét és a Bónusz egyedi azonosító számát. Skoopy az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert a Bónusz visszavonásáról. Amennyiben a Partner értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Bónuszt harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Bónuszt Skoopy érvényteleníti és visszautalja Igénybe Vevő részére a Bónusznak az átutalás költségével csökkentett vételárát. Amennyiben a jogosulatlanul megszerzett Bónuszt a Skoopy értesítése előtt már felhasználták, úgy Igénybe Vevő kártalanításra vagy kártérítésre a Skoopy-tól nem tarthat igényt.


6.9 A Bónuszok többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása vagy más módon történő jogellenes felhasználása tilos.

 

7. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

 

7.1 Az Skoopy adatvédelmi tájékoztatója a www.bonuszbrigad.hu/adatvedelem
címen érhető el és az ÁSZF integráns részét képezi.


7.2 A Skoopy tájékoztatja Igénybe Vevőket, hogy az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (”Általános Adatvédelmi Rendelet” – GDPR) 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó valamennyi tagállamban, melynek következtében az adatkezelési tájékoztató módosult.

 

8. Elállás

 

8.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az Igénybe Vevő az Elsődleges Ajánlatot tartalmazó Bónusz megvásárlásától (azaz a Bónusz letöltésére feljogosító linket tartalmazó elektronikus levél kézhezvételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási jogosultság az Alternatív szolgáltatásra vonatkozó kijelöléstől függetlenül gyakorolható jogosultság.


8.2 A Skoopy fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos esetekben meghosszabbítsa az elállásra nyitva álló határidőt akár kampányszerűen a teljes termék és szolgáltatás-palettájára kiterjedően, akár az egyes ajánlatokban feltüntettek szerint.


8.3 Szolgáltatástól való elállási szándék esetén a szolgáltatást Igénybe Vevő köteles erről írásban értesíteni Skoopy-t, aki az értesítés kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül köteles a Partnertől írásbeli megerősítést kérni, hogy az Igénybe Vevő által megjelölt azonosítószámú Bónusz még nem került felhasználásra, egyúttal a Bónusz befogadását a Partnernek megtiltani. Az írásbeli tájékoztatás a help@bonuszbrigad.hu email címre vagy a Skoopy székhelyére küldött elállási nyilatkozattal is lehetséges. Amennyiben a Partner írásban megerősíti, hogy az érintett Bónuszt még nem használták fel, Skoopy a Bónuszt azonnal érvényteleníti és a Partner értesítése kézhezvételétől számított 14 napon belül Skoopy köteles visszautalni Igénybe Vevőnek az érvénytelenített Bónusz vételárát.


8.4 Az Igénybe Vevő az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával és a Skoopy részére történő megküldésével. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt Igénybe Vevő az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.


8.5 Bónusz esetén az elállási jog gyakorlása során Igénybe Vevőt nem terhelik költségek, amennyiben az elállási jogát a Bónusz felhasználását megelőzően gyakorolja.


8.6 Szolgáltatás igénybevételére feljogosító Bónusz vásárlása esetén Igénybe Vevő a felmondási jogával a szolgáltatás igénybevételének megkezdése után kizárólag akkor élhet, ha megtéríti a Partner és a Skoopy szolgáltatás megkezdésével keletkezett ésszerű költségeit.


8.7 Az utazási szolgáltatások lemondására vonatkozóan a Skoopy tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy az utazási szolgáltatásra vonatkozó Bónusz beváltását követően lemondás esetén az Igénybe Vevő a Partnertől jogosult az elállással kapcsolatos elszámolást lefolytatni. Az ebből eredő károkért a Skoopy nem vállal felelősséget, azonban a Partner és az Igénybe Vevő közötti kapcsolatfelvétel lehetőségét az Igénybe Vevő kérésére biztosítja. Amennyiben az itt megadott határidő után az Igénybe Vevő elállási vagy lemondási nyilatkozata a Skoopy-hoz érkezik, a Skoopy azt a Partner részére továbbítja. Elállási tájékoztató minta elérhetősége: http://www.bonuszbrigad.hu/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta_doc


8.8 Ha az Igénybe Vevő a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.


8.9 Ha az Igénybe Vevő a megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése az Igénybe Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.


8.10 Az Igénybe Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát azon szolgáltatások és utazási szolgáltatások tekintetében, ahol a szerződésben meghatározott teljesítési határnap vagy határidő került kikötésre.


8.11 A Brigád Plázában vásárolt termékekkel kapcsolatos elállási rendelkezésekről a Brigád Plázára vonatkozó kiegészítő ÁSZF IV. fejezetében foglaltak az irányadók

 

9. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

 

9.1 Skoopy a Weboldalon értékesített Bónuszok tekintetében minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Azon esetekben, amikor a Bónuszon szereplő szolgáltatás vonatkozásában Skoopy közvetítő szolgáltatóként jár el, a Partner által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel. Továbbá Skoopy a Brigád Plázában értékesített termékek tekintetében minden esetben megbízott közvetítőként jár el és a Partner által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem kellék-, illetve termékszavatossági kötelezettséggel. A Brigád Plázában a Skoopy Partnerei által forgalmazott termékek garanciáját a Partner vagy a megjelölt szakszerviz biztosítja. Az Igénybe Vevő a jótállással rendelkező termékhez szállításkor csatolva megkapja annak garancialevelét, amely tartalmazza a javítást biztosító szakszerviz adatait is.


9.2 A Skoopy közvetítő tevékenységére figyelemmel tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy a Partner és az Igénybe Vevő között esetlegesen felmerülő jogvita és igényérvényesítés esetén a Skoopy kizárólag közvetítő, mediációs szerepvállalásra vállal kötelezettséget


9.3 Skoopy az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mailen: help@bonuszbrigad.hu
A Skoopy tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy kizárólag az help@bonuszbrigad.hu e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.


9.4 Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során Skoopy a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Skoopy a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.


9.5 Amennyiben Igénybe Vevő panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Igénybe Vevő jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el:


9.6 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, az Igénybe Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Skoopy székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. A Skoopy kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.


9.7 Az Igénybe Vevő jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:
• A Budapesti Békéltető Testület által üzemeltetett Online Vitarendezéi Platform kapcsolattartói pont elérhetőségei:
Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége: Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége:
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4306;
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535.

 

10. Szellemi tulajdon

 

10.1 A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Skoopy, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.


10.2 A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Skoopy előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Bónusz Brigád logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Bónusz jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.


10.3 Skoopy szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

11. A felelősség korlátozása

 

11.1 Üzleti kockázatra történő figyelemfelhívás: Skoopy továbbá felhívja az Igénybe Vevő figyelmét arra a kockázatra, hogy üzleti modellje szerint az Igénybe Vevőnek nyújtott szolgáltatást halasztott fizetési rendszeren keresztül teljesíti, így a Partnerei által történő szerződésszegő magatartásból eredő károkért az Igénybe Vevővel szemben Skoopy felelősségét kizárja, valamint kizárja a Skoopy és az Igénybe Vevő közötti szerződésszegésért való felelősséget is, mely adott esetben az Igénybe Vevő szerződésszegés miatt keletkezett kára megtérítésének elmaradásához is vezethet.


11.2 Azon esetekben, amikor Skoopy a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott szolgáltatások és termékek minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele vagy a termék használata során az Igénybe Vevőt bármilyen kár érné, úgy Skoopy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Igénybe Vevő mindennemű kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat. Azokban az esetekben, amikor Skoopy a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében saját szolgáltatásait értékesíti, azok minőségéért felelősséggel tartozik.


11.3 Skoopy nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Skoopy minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Skoopy-t nem terheli felelősség az Igénybe Vevő által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Igénybe Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.


11.4 Skoopy az Ajánlatban szereplő leírást, ahol közvetítőként jár el, teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás vagy termék között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Partnert terheli feltéve, ha Skoopy bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

 

12. Alkalmazandó jog

 

12.1 Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

 

 

A TERMÉKVÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

 

A jelen kiegészítő rendelkezéseket tartalmazó dokumentum (”ÁSZF Kiegészítés”) a Skoopy Kft. kizárólagos tulajdonában álló, és a Skoopy által üzemeltetett www.bonuszbrigad.hu/brigadplaza domainen elérhető, ”Brigád Pláza” elnevezésű weboldal (”Brigád Pláza”) felhasználására, igénybevételére valamint a termékek vásárlásra vonatkoznak és az Általános Szerződési Feltételek részeként érvényesek.

 

1. A szerződés létrejötte, tárgya

 

1.1 A jelen ÁSZF Kiegészítés szerinti a szerződés Skoopy és Igénybe Vevő között jön létre akkor, amikor Igénybe Vevő igénybe veszi Skoopy szolgáltatását és leadja a rendelését az általa kiválasztott, a Skoopy partnerei által forgalmazott Termékre.


1.2 Az Igénybe Vevő által leadott rendelés beérkezése után a Skoopy e-mailben tájékoztatja az Igénybe Vevőt a rendelés részleteiről, mely tájékoztató azonban nem minősül a Skoopy partnere általi visszaigazolásnak.


1.3 A rendelés visszaigazolását a Skoopy-val szerződéses jogviszonyban lévő partner (”Partner”) végzi el és vásárlással kapcsolatos további jogok és kötelezettségek a Partner egyedi általános szerződési feltételei az irányadóak, termék minőségéért, a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítéséért kizárólag a Partner tartozik felelősséggel.


1.4 Az Igénybe Vevő és a Partner közötti szerződés létrejöttének hatálya a Partner által az Igénybe Vevő részére küldött emailes visszaigazolással történik meg.

1.5 Skoopy szolgáltatása kifejezetten a Parterei termékeinek megjelenítésére és az értékesítés elősegítésére vonatkozik, azonban nem terjed ki az Igénybe Vevő és a Partner közötti adás-vételre, tekintettel arra, hogy Skoopy az ügyletben közvetítőként jár el.

 

2. A brigád pláza működése

 

2.1 A Brigád Pláza a Skoopy folyamatosan bővülő Partnereinek termékeit tartalmazza, melyeket a Weboldalon regisztrált Igénybe Vevők vásárolhatnak meg.


2.2 A Skoopy az általa szerződött Partnerek termékeire vonatkozó ajánlatokat teszi elérhetővé. Az így megjelenített ajánlat a feltüntetett termék részletes leírását és árát tartalmazza.


2.3 Az Igénybe Vevő a rendelés leadásakor az alábbi fizetési módok közül választhat a termék vételárának megfizetésére:
- bankkártyás fizetés;
- banki átutalással történő fizetés;
- banki készpénzes befizetés;
- utánvétes fizetés futárnak;
- készpénzes fizetés a Brigád Boltban;
- postai csekken történő befizetés.


2.4 A bankkártyás- vagy az online banki átutalással történő fizetés esetében a Partner nem felel az Igénybe Vevőnél felmerülő olyan költségelemekért, amelyek az Igénybe Vevő által választott fizetési módtól vagy az Igénybe Vevő bankjától függ.


2.5 A termék értékesítésére vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő számlát a Partner állítja ki és küldi meg Igénybe Vevő részére a termékhez tartozó jótállási jeggyel, használati utasítással és egyéb, jogszabályban meghatározott kellékekkel együtt.


2.6 Az Igénybe Vevő minden esetben köteles a regisztráció során megadott – a számlázáshoz felhasznált – személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében a Partner helyesen állítsa ki és bocsássa az Igénybe Vevő rendelkezésére. Igénybe Vevő köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni. Az Igénybe Vevő felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén a Partner nem kötelezhető új számla kiállítására.


2.7 Az Igénybe Vevő az adott terméket forgalmazó Partnerrel a Brigád Plázában az adott Partnerre vonatkozóan megadott elérhetőségeken léphet kapcsolatba. A Skoopy a Partner által megadott elérhetőségek valóságáért és naprakészen tartásáért nem tartozik felelősséggel.


2.8 A vételár kifizetését követően akár személyesen a Partner által megadott címen, akár futárral történő házhozszállítással, vagy az un. Pick Pack Pontokon, GLS csomagponton is átveheti az Igénybe Vevő a megrendelt terméket.


2.9 Amennyiben az Igénybe Vevő a termék vételárának megfizetésétől számított 1 (egy) munkanapon belül nem kapná meg termék átvételére feljogosító linket elektronikus levélben, úgy köteles ezt Skoopy ügyfélszolgálatán haladéktalanul írásban jelezni a 8.3 pontban megjelölt elérhetőségek egyikén.

 

3. Regisztráció

 

3.1 A Bónusz Brigád Weboldalon történő regisztrációval termék vásárlásra is használható a Bónusz Brigád Weboldal használatára vonatkozó, www.bonuszbrigad.hu/aszf oldalon elérhető Általános Szerződési Feltételek szerint.

 

4. Elállás

 

4.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az Igénybe Vevő a termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. A Skoopy fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos esetekben meghosszabbítsa az elállásra nyitvaálló határidót akár kampányszerűen a teljes termék ész szolgáltatás-palettájára kiterjedően, akár az egyes ajánlatokban feltüntettek szerint. A jelen szakaszban foglalt rendelkezések szerinti 14 napos határidők a Skoopy által esetenként meghosszabbított határiőre tolódnak ki értelemszerűen.


4.2 A vásárlástól való elállás esetén Igénybe Vevő köteles a terméket az elállást követő 14 napon belül sértetlen állapotban visszaszolgáltatni a terméket forgalmazó Partner részére. A Partner a termék visszaszolgáltatását követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles a termék vételárát visszautalni. Partner jogosult a termék kipróbáláshoz feltétlenül szükséges használatból, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárainak megtérítését kérni.


4.3 Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt Igénybe Vevő az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi. Az írásbeli elállási nyilatkozat help@bonuszbrigad.hu email címre vagy a Skoopy székhelyére küldött elállási nyilatkozattal is lehetséges. Az elállási nyilatkozat az alábbi linken tölthető le: http://www.bonuszbrigad.hu/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta_doc


4.4 Amennyiben Igénybe Vevő vásárlástól való elállási jogát gyakorolja, úgy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket Igénybe Vevő viseli. Más költségek Igénybe Vevőt az elállással kapcsolatosan nem terhelik.


4.5 Ha az Igénybe Vevő a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.


4.6 Ha az Igénybe Vevő a megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése az Igénybe Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.


4.7 A Partner a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt termék visszajuttatása részére nem történik meg. Az Igénybe Vevő köteles a leghamarabb (a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően, a termék visszajuttatásáról az Eladó részére.


4.8 Amennyiben a Partner az Igénybe Vevő által megrendelt termék szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles az Igénybe Vevőt tájékoztatni, és a megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és az Igénybe Vevő is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

 

 

KÉNYELMI DÍJAS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK


A jelen kiegészítő rendelkezéseket tartalmazó dokumentum („ 2. számú ÁSZF Kiegészítés”) a Skoopy által a www.jegy.hu („Jegy.hu vagy Partner”) rendszerén keresztül, elsősorban különböző színházi-, zenei-, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek és bérletek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére vonatkoznak és az Általános Szerződési Feltételek részeként érvényesek.

A jelen 2. számú ÁSZF Kiegészítésben megjelölt szolgáltatások („Kényelmi díjas szolgáltatások”) igénybevételéért az Igénybe Vevőnek kényelmi díjat kell fizetnie, mely nem tartozik a jegyárhoz. Egyes helyszínek, előadások, vagy jegytípusok esetében a kényelmi díj eltérő lehet. A konkrét kényelmi díj a vásárlás folyamata során a Weboldalon pontosan feltüntetésre kerül. A kényelmi díj a Skoopy szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg.

 

1. A szerződés létrejötte, tárgya

 

1.1. A jelen 2. számú ÁSZF Kiegészítés szerinti szerződés a Skoopy és Igénybe Vevő között jön létre akkor, amikor Igénybe Vevő igénybe veszi a Skoopy szolgáltatását és Kényelmi díjas szolgáltatást vásárol.

1.2. A Weboldalon a Kényelmi díjas szolgáltatások tartalmának részletes leírását és az igénybevétel feltételeit az adott szolgáltatásra vonatkozó ajánlat (”Ajánlat”) tartalmazza. Az Ajánlatban foglalt tartalomért kizárólag a Partner tartozik felelősséggel, az Ajánlat tartalmával kapcsolatosan a Skoopy semmilyen felelősséget nem vállal.

1.3. Amennyiben Igénybe Vevő valamely Kényelmi díjas szolgáltatást meg kíván vásárolni, úgy a ”MEGVESZEM" vagy a ”KOSÁRBA” gombra kattintással vásárolhatja meg a szolgáltatást, ahol a következő lehetőségei vannak:

1.3.1. Az Igénybe Vevő, abban az esetben, ha a jegyek helyre szólnak, jogosult kiválasztani ülőhelyét. Az ülőhely kiválasztását követően a jegy a kosárba kerül. A kosárba tétel után 30 perc áll rendelkezésére, hogy Igénybe Vevő a jegyét megvásárolja. A 30 perc leteltéig további jegyeket tehet a kosárba. Amennyiben az első jegy kosárba helyezésétől számított 30 perc lejár, és Igénybe Vevő nem egyenlíti ki a vásárlás összegét, úgy a kiválasztott ülőhely foglalása, valamint a kosár tartalma törlődik ( a kosáridőt a Weboldal folyamatosan és pontosan mutatja).

1.3.2. Amennyiben a nézőtér nem számozott ülésrendes, vagy a Rendezvény nézőtér nélküli - tehát az előadásra szóló jegyekkel Igénybe Vevő érkezési sorrendben foglalhatja el helyét -, Igénybe Vevő az előadásokra a kívánt jegy-darabszám megadásával helyezhet el jegyeket kosarába.

1.4. A vásárlást követően a Skoopy egy e-mailt küld az Igénybe Vevő által megadott e-mail címre, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az e-ticketet, valamint a kényelmi díjról kiállított számla letöltéséhez és kinyomtatásához szükséges webcímet.

1.4.1. Az E-Ticket egy teljes értékű elektronikus jegy, amely belépésre jogosít. Az E-Ticketen lévő számsor és vonalkód a rendeléssel kapcsolatos összes információt tartalmazza. Segítségével beazonosítható a jegy, ezért nincs szükség egyéb biztonsági jelre. A vonalkódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik. Az E-Ticket önmagában érvényes és jogosít fel a belépésre.

1.5. A Weboldalon regisztrált Igénybe Vevők a belépést követően a VÁSÁRLÁSAIM menüpont alatt a JEGYVÁSÁRLÁSAIM menüpont alatt is letölthetik a jegyet és a számlát is.
1.6. Amennyiben Igénybe Vevő regisztráció nélkül veszi igénybe a szolgáltatást, úgy kizárólag a vásárlást igazoló e-mailből jogosult letölteni a jegyet és a számlát.

 

2. Vételár, fizetési feltételek

 

2.1. A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat és a kényelmi díjat. A Belépőjegyek árán felül az Igénybe Vevőnek kényelmi díjat kell fizetnie, mely nem tartozik a jegyárhoz. A kényelmi díj az ÁFÁ-t tartalmazza.

2.2. A Kényelmi díjas szolgáltatások vételárának kiegyenlítése kizárólag bankkártyás fizetési móddal történhet. Bankkártyás fizetés esetén az Igénybe Vevőt a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató weboldalára irányítja át a Weboldal, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést.

2.3. Igénybe Vevő a Virtuális Egyenlegén jóváírt összeget („brigád egyenleg”) nem használhatja fel a Kényelmi díjas szolgáltatások vásárlásához.

2.4. A kényelmi díj összegéről a Skoopy számlát állít ki, mely adott esetben elektronikusan kibocsátott számla is lehet. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az Igénybe Vevő a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére.

2.5. A megvásárolt jegyekről a Skoopy nyugtát állít ki. Amennyiben Igénybe Vevő a vásárlásról számlát igényel, úgy a Belépőjegyek ellenértékéről szóló számlát a Rendezvényszervező bocsátja ki. Igénybe Vevő számla kibocsátási igényét Partner ügyfélszolgálatának (a jegy@jegy.hu címre) továbbított e-mailben kérheti. Ebben az esetben az elektronikus számla e-mailben kerül kézbesítésre.

 

3. Elállás

 

3.1. A vásárlás a "MEGVESZEM " vagy a „FIZETÉS” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Igénybe Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Skoopynak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

3.2. Abban az esetben, ha az Igénybe Vevő olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) akkor a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai az alábbi módon érvényesíthetők:

3.2.1. Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható az, elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.

3.2.2. Nyilatkozatminta kitöltésén túlmenően olyan e-ticket vagy voucher esetén, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) az Igénybe Vevőnek meg kell jelölnie az e-ticketen/voucheren szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy az Igénybe Vevő a jegyet nem használta fel. A jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a Skoopy elektronikusan érvényteleníti.

3.3.3. Ha az Igénybe Vevő jogszerűen eláll a szerződéstől, a Skoopy haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Skoopy az Igénybe Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

3.3.5. Az írásbeli elállási nyilatkozat help@bonuszbrigad.hu email címre vagy a Skoopy székhelyére küldött elállási nyilatkozattal is lehetséges.

 

4. Egyéb

 

4.1. Skoopy a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésében való bizományosi vagy közvetítői (ügynöki) részvételre korlátozódik. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvény szervezőjének („Rendezvényszervező”) a kötelezettsége. Skoopy nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvény szervezője között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg.

4.2. A Skoopy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén Igénybe Vevőt tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős.

4.3. Az előadás elmaradása esetén a kényelmi díj visszatérítésre kerül.

4.4. A jelen 2. számú ÁSZF Kiegészítésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

 

A ’MENTSD MEG A KEDVENC HELYED!’ KAMPÁNYRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

 

A jelen kiegészítő rendelkezéseket tartalmazó dokumentum (”3. számú ÁSZF Kiegészítés”) a Brigád-Bérlet kampány keretében értékesítendő Bónuszok vásárlására, felhasználására vonatkoznak és az Általános Szerződési Feltételek részeként érvényesek.
A Skoopy célja a ’Mentsd Meg a Kedvenc Helyed!’ kampánnyal, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásokat, egyéni vállalkozókat segítsen át a COVID-19 megbetegedést okozó világjárvány gazdasági nehézségein. A Skoopy már működő ajánlati és értékesítési rendszerét felhasználva és az alábbiakban is részletezett módosításokat bevezetve szeretné saját platformját felkínálni egy előfizetéses szolgáltatás-értékesítési megoldás kialakításához, mely a Skoopy eddig megszokott üzleti modelljétől eltérő elemeket is tartalmaz.

 

1. A szerződés létrejötte, tárgya

 

1.1. A jelen 3. számú ÁSZF Kiegészítés szerinti szerződés a Skoopy és Igénybe Vevő között jön létre akkor, amikor Igénybe Vevő igénybe veszi a Skoopy szolgáltatását és ’Mentsd Meg a Kedvenc Helyed!’ kampány keretében szolgáltatást vásárol.

1.2. Skoopy az Igénybe Vevők, vagyis a vásárlói részére a Partner által biztosított szolgáltatásokra vonatkozó előfizetést (”Előfizetés”) értékesít.

1.3. A Weboldalon az Előfizetés tartalmának részletes leírását és az igénybevétel feltételeit az adott szolgáltatásra vonatkozó ajánlat (”Ajánlat”) tartalmazza. Az Ajánlat megvásárlásával Igénybe Vevő egyben segítséget nyújt egy általa kedvelt vállalkozónak, szolgáltatónak. Az Ajánlat minden szükséges információt részletesen tartalmaz egyrészt a ”Fontos” kiemeléssel kezdődő leírásban, másrészt pedig a vásárlás után kiküldött, automatikusan generált email üzenetekben.


1.4. Amennyiben Igénybe Vevő valamely Előfizetést meg kíván vásárolni, úgy a ”MEGVESZEM" vagy a ”KOSÁRBA” gombra kattintással vásárolhatja meg a szolgáltatást a Skoopy által biztosított fizetési módokon keresztül.

 

2. A ’Mentsd Meg a Kedvenc Helyed!’ kampányra vonatkozó különös rendelkezések

 

2.1. Igénybe Vevő, az általa megvásárolt Előfizetést az adott szolgáltatást nyújtó Partnernél 2021. június 30. napjáig jogosult felhasználni az adott szolgáltatás egyszeri, vagy az Előfizetéstől függően többszöri alkalommal történő igénybevételével.


2.2 A vásárlásról a Skoopy az Igénybe Vevő részére Előfizetésről szóló Bónuszt állít ki, mely tartalmazza az Előfizetés felhasználására nyitva álló időtartamot és az Előfizetéssel igénybe vehető szolgáltatás meghatározását. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az Előfizetés Bónuszán feltüntetett időtartam alatt a megjelölt szolgáltatást nyújtani fogja az Igénybe Vevő részére. A szolgáltatás teljesítéséért (annak időpontjáért, valamint módjáért) a Skoopy semmilyen felelősséget nem vállal.


2.3. Az Előfizetés felhasználása során az Igénybe Vevő bemutatja az Előfizetés Bónuszát a Partnernek, aki a Skoopy által korábban megküldött kódsor alapján az adott Előfizetést hozzárendeli az Előfizetés Bónuszhoz és beazonosítja az Előfizetés Bónusz alapján igénybe vehető szolgáltatást. Az Előfizetéssel igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Skoopy nem rögzíti semmiféle további adatot, így az Előfizetés felhasználása során igénybe vett szolgáltatások mennyiségének rögzítése sem a Skoopy feladata.


2.4 Az Előfizetés alapján az Előfizetés felhasználására vonatkozó feltételekről a Partner értesíti ki Igénybe Vevőt, különösen, de nem kizárólag a szolgáltatás igénybevételének lehetséges időpontjáról. A Skoopy nem végez a Partner és az Igénybe Vevő között semmiféle egyeztetést, az Előfizetéssel kapcsolatosan a Partner és az Igénybe Vevő közvetlenül kommunikálnak. A szolgáltatás igénybevételének időpontjára és módjára vonatkozóan a Partner vállalja a felelősséget.


2.5. Az Igénybe Vevő és a Partner közötti kommunikáció elősegítése érdekében a Skoopy az Igénybe Vevő e-mail címét továbbítja a Partner részére. A személyes adatok kezelése a Skoopy adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint történik.


2.6 Amennyiben a Partner bármilyen okból az adott szolgáltatás nyújtására nem képes, úgy erről az Igénybe Vevőt értesíti és visszafizeti részére az Előfizetés teljes vagy a már igénybe vett szolgáltatások arányában csökkentett vételárát, illetve, amennyiben az Igénybe Vevő elfogadja, úgy más szolgáltatással vagy hasonló értékű egyéb termékkel helyettesíti az eredeti szolgáltatást.

 

3. Fizetési feltételek, elállás

 

3.1. Igénybe Vevő a Skoopy által biztosított fizetési módokon keresztül vásárolja meg az Előfizetést a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. A vételár kiegyenlítése az Előfizetés megvásárlásával egyidejűleg történik, későbbi időpont(ok)ban való felhasználás lehetőségével. Ezzel az Igénybe Vevő azonnali pénzügyi segítséget nyújthat az általa kedvelt vállalkozójának, szolgáltatójának.


3.2. A vételár beérkezését követő legfeljebb 2 (két) munkanapon belül a Skoopy banki átutalással fizeti meg a szolgáltatónak a jutalékkal csökkentett összeget.


3.3. A vásárlás a "MEGVESZEM " vagy a „FIZETÉS” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Igénybe Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szolgáltatás mivel az Előfizetések értékesítése tárgyában kötött jelen szerződésekben az Előfizetés Bónuszok felhasználására határidő került kikötésre, valamint az igénybe vehető szolgáltatások is előre egyeztett határnapon kerülnek teljesítésre. Így jelen esetekben a Skoopynak nem áll módjában a vásárlás értékét visszatéríteni. Igénybe Vevő a vásárlást követően a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jogát a Skopy-val szemben nem gyakorolhatja, tekintettel a Skoopy közvetítő szerepére, valamint arra a tényre, hogy az Előfizetések jutalékkal csökkentett ellenértéke egyenesen a szolgáltatónak kerül teljesítésre. Igénybe Vevő a vásárlást követően kizárólag a Partnertől jogosult a vételár jutalékkal csökkentett összegét visszaigényelni.

 

4. Egyéb

 

4.1. Skoopy tájékoztatja az Igénybe Vevőket, hogy szolgáltatása kizárólag a Partnerei szolgáltatásainak megjelenítésére és az értékesítés elősegítésére korlátozódik, és nem terjed ki az Igénybe Vevő és a Partner közötti jogviszonyra, tekintettel arra, hogy Skoopy az ügyletben közvetítőként jár el. Skoopy a Partner szolgáltatásának teljesítéséért semmilyen felelősséget nem vállal, az kizárólag a Partnert terheli.


4.2. A Skoopy nem vállal az Előfizetések felhasználásával kapcsolatosan sem a Partnerek, sem az Igénybe Vevők irányában semmilyen felelősséget, illetve a Partner és az Igénybe Vevő közötti esetleges jogvitában sem köteles részt venni, illetve közvetítőként eljárni.

4.3. A jelen 3. számú ÁSZF Kiegészítésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Abban az esetben, ha a 3. számú ÁSZF Kiegészítés és az ÁSZF rendelkezései egymásnak ellentmondanak az Előfizetés vonatkozásában a 3. számú ÁSZF Kiegészítés rendelkezései irányadóak.

 

 

ÁSZF letöltése (hatály: 2021. január 21. - )

ÁSZF letöltése (hatály: 2020. július 27. - 2021. január 20.)

ÁSZF letöltése (hatály: 2020. június 29. - 2020. július 27.)

ÁSZF letöltése (hatály: 2020 május 12. - 2020. június 29.) 

ÁSZF letöltése (hatály: 2019. július 11. - 2020. május 12.) 

ÁSZF letöltése (hatály: 2018. december 20. - 2019. július 10.)

ÁSZF letöltése (hatály: 2018. szeptember 20. - 2018. december 19.)

ÁSZF letöltése (hatály: 2018. május 23. - 2018. szeptember 19.)

ÁSZF letöltése (hatály: 2017. július 12. - 2018. május 22.)

ÁSZF letöltése (hatály: 2016. augusztus 1. - 2017. július 11.)

ÁSZF letöltése (hatály: 2016. január 21. - 2016. július 31.)

ÁSZF letöltése (hatály: 2015. június 26. - 2016. január 20.)

ÁFF letöltése (hatály: 2010. szeptember 1 - 2015. június 25.)

Bejelentkezés